Dystrybucja węgla – kwestie formalne importu surowca

Dystrybucja węgla – kwestie formalne importu surowca

Sytuacja polskiego sektora energetycznego znacząco się pogarsza. W związku z zamykaniem kolejnych kopalń, które wciąż stanowią główne źródło tego surowca, coraz większe znaczenie zyskuje import węgla do Polski. Produkty energetyczne przeznaczone do celów opałowych w Polsce są opodatkowane, a ich sprzedaż wiąże się z koniecznością prowadzenia ewidencji. Zasady te są zawarte w Ustawie z dnia […]

Czytaj Więcej
 Odzysk ciepła odpadowego w przemyśle

Odzysk ciepła odpadowego w przemyśle

Ciepło jako wartość fizyczna to inaczej ilość energii wewnętrznej, jaka jest przekazywana w procesie cieplnym między ciałami o różnej temperaturze. Co oczywiste, taka wymiana zazwyczaj wpływa na otoczenie układu. Ta z pozoru skomplikowana, a w rzeczywistości bardzo naturalna reakcja, niesie za sobą szerokie zastosowanie. Niemniej w każdym procesie cieplnym wykorzystywanym w przemyśle, nie da się […]

Czytaj Więcej
 Asset Tracking i korzyści ze stosowania tego rozwiązania

Asset Tracking i korzyści ze stosowania tego rozwiązania

Właściwe zarządzanie zasobami jest kluczową umiejętnością w niemal każdej dziedzinie życia. Szczególnie istotną rolę odgrywa jednak w przedsiębiorstwach, które muszą odpowiednio administrować czasem, pieniędzmi i pracownikami. Stale poszukuje się więc sposobów na usprawnienie tych procesów. Asset Tracking jest rozwiązaniem, z którego może skorzystać wiele branż i instytucji. To technologia monitorowania zasobów z zakresu Przemysłu 4.0. […]

Czytaj Więcej
 Smart Factory – czym jest i jak wpłynie na krajowy przemysł?

Smart Factory – czym jest i jak wpłynie na krajowy przemysł?

Przemysł przez ostatnie lata bardzo się zmienił, oczywiście na lepsze, gwarantując skuteczniejsze oraz szybsze rozwiązania. Dotychczasowa z rewolucji, mianowicie czwarta, rozpoczęła się w pierwszej dekadzie XXI wieku i dotyczyła znacznie większego obszaru. Określenie to odnosi się jednocześnie do zmian społecznych, przemysłowych, a także technologicznych będących efektem szeroko pojętej cyfryzacji. Warto również podkreślić, że dotyczy ona […]

Czytaj Więcej
 Zastosowanie urządzeń pneumatycznych

Zastosowanie urządzeń pneumatycznych

Pneumatyka jest gałęzią automatyki mechanicznej, która zajmuje się tworzeniem i wykorzystywaniem urządzeń sterowanych siłą sprężonego powietrza. Uważana jest za jedną z najlepszych form usystematyzowania procesu produkcyjnego i stanowi rozwiązanie często wybierane przez przedsiębiorców z uwagi na wiele korzystnych cech, w tym m.in. ekonomiczność. Narzędzia pneumatyczne są chętnie wykorzystywane w warsztatach i miejscach związanych z produkcją […]

Czytaj Więcej
 Maszyny CNC – czym są?

Maszyny CNC – czym są?

Automatyzacja to nieunikniony proces będący skutkiem mechanizacji. Coraz częściej mówi się o niej w kategorii „narzędzia” wspierającego firmy, aby te były bardziej wydajne. Wpływa ona nie tylko na zwiększenie produktywności, ale i optymalizację kosztów. Zdaniem ekspertów, postęp w przemyśle wytwórczym, dzięki tzw. maszynom CNC, przybiera wymiar rewolucyjny. Skrót ten pochodzi od słów „Computerized Numerical Control”, […]

Czytaj Więcej
 Elektrownia jądrowa – wady i zalety

Elektrownia jądrowa – wady i zalety

Choć początek energetyki jądrowej przypada na lata 50. XX wieku, to elektrownie jądrowe do dzisiaj budzą wiele kontrowersji. Zarówno zwolennicy tego rozwiązania, jak i jego przeciwnicy, mają swoje argumenty, które warto przeanalizować, aby zająć własne stanowisko. W tym wypadku nie można powiedzieć, że jedna ze stron ma rację, a druga tej racji jest pozbawiona. Można […]

Czytaj Więcej
 System lockout/tagout – co to?

System lockout/tagout – co to?

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to podstawa. Istotne jest przestrzeganie odpowiednich standardów. Zarówno po to, by chronić pracowników, jak i wykorzystywany sprzęt. Jednym z najpopularniejszych układów, służących zabezpieczaniu maszyn m.in. w trakcie przeprowadzanych remontów bądź konserwacji, jest system lockout/tagout. Układ ten znajduje zastosowanie w wielu nowoczesnych zakładach pracy, halach przemysłowych czy też na placach budowy. To […]

Czytaj Więcej
 Metodologia 5S w przemyśle

Metodologia 5S w przemyśle

Właściciele i menadżerowie nieustannie poszukują sposobów na unowocześnienie i zwiększenie efektywności firm, biur czy zakładów produkcyjnych. Fundamentalnym aspektem jest zachowanie w nich porządku oraz bezpieczeństwa. Standaryzacja tych podstawowych kwestii otwiera drzwi do wszelkich dalszych udoskonaleń i wykorzystania nowych metod zarządzania w celu poprawy wydajności i obniżenia kosztów działalności. Coraz większą popularność zdobywa koncepcja lean management […]

Czytaj Więcej
 Zalety zakupu używanych maszyn

Zalety zakupu używanych maszyn

Zaawansowany technicznie i przede wszystkim sprawny park maszynowy to podstawa dobrze prosperującej produkcji, bez względu na gałąź przemysłu, w której funkcjonuje. Zarówno branża spożywcza, chemiczna, jak i farmaceutyczna potrzebują niezawodnego sprzętu. Uzupełnienie hali produkcyjnej w tego typu urządzenia wiąże się z ogromnymi kosztami, co znacząco ogranicza możliwości wielu przedsiębiorstw, zwłaszcza nowych, dopiero zaczynających działalność na […]

Czytaj Więcej