Raportowanie ESG – czym jest i kogo dotyczy?

Raportowanie ESG – czym jest i kogo dotyczy?

Zielona transformacja to obecnie hasło, które dotyczy niemal każdego segmentu ludzkiej działalności. Nic dziwnego, bowiem w obliczu ekologicznej katastrofy nawet drobne zmiany nie pozostają bez znaczenia. Omawiany w dzisiejszym artykule obowiązek raportowania ESG bez wątpienia nie należy jednak do reform, których można określić mianem niewielkich. Wręcz przeciwnie, to kluczowa dla europejskiej, a wkrótce także światowej […]

Read More