Systemy CAM a maszyny CNC

Systemy CAM a maszyny CNC

Obróbka skrawaniem ma długą historię. Maszyny takie jak tokarka czy frezarka, stale były udoskonalane w celu zwiększania ich wydajności, precyzji działania oraz funkcji. Szerokie zastosowanie tych urządzeń sprawia, że są one wciąż niezbędne. Przy kolejnych etapach modernizacji nie bez znaczenia była wygoda użytkownika. Z kolei komputeryzacja sprawiła, że obróbka skrawaniem stała się jeszcze dokładniejsza. Dedykowane […]

Read More
 Nowoczesne zarządzanie produkcją

Nowoczesne zarządzanie produkcją

Produkcją nazywamy uporządkowany i wieloetapowy proces, którego zadaniem jest wytworzenie określonych produktów w celu ich późniejszej sprzedaży. Aby taka działalność była najbardziej opłacalna, wszystkie elementy systemu powinny być dostosowane do optymalnego funkcjonowania. Co ciekawe, przy odpowiednio dobranych parametrach produkcja nie musi być wcale maksymalna, żeby generować najwyższe zyski, co jest zresztą założeniem podstawowym każdej działalności […]

Read More
 Zastosowanie termowizji w zakładach przetwórstwa spożywczego

Zastosowanie termowizji w zakładach przetwórstwa spożywczego

Termowizja, nazywana często również termografią, to proces obrazowania w paśmie podczerwieni, czyli promieniowania o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Celem takiego działania jest bezkontaktowe oraz zdalne rejestrowanie emisji ciepła, które wytwarzają ciała fizyczne i obiekty o temperaturze powyżej zera bezwzględnego. Proces odbywa się najczęściej w powtarzalnych warunkach codziennych i bez potrzeby dodatkowego […]

Read More
 PLM w przedsiębiorstwie

PLM w przedsiębiorstwie

Produkt kojarzy nam się zwykle z materialnym przedmiotem. Zarządzanie definiuje go jednak jako każde dobro zbywalne – także profesjonalne usługi czy idee – które można zaoferować na rynku i sprzedać w celu zaspokojenia potrzeb lub pragnień nabywcy. W teorii marketingu wszystkie produkty mają swój cykl życia. Składa się on z czterech faz: wprowadzenie na rynek, […]

Read More
 Logistyka w dobie zmian klimatycznych

Logistyka w dobie zmian klimatycznych

Postępujące zmiany klimatyczne są faktem i mają wpływ na różne dziedziny życia. Wymaga to dostosowania się do nowych okoliczności, aby wszelkie komplikacje były jak najmniej uciążliwe. W szczególnym położeniu znajduje się tu branża logistyczna. Z jednej strony, wpływ zmian klimatycznych na jej funkcjonowanie, jest bardzo istotny. Z drugiej strony, również logistyka w dużym stopniu wpływa […]

Read More