Systemy CAM a maszyny CNC

Systemy CAM a maszyny CNC

Obróbka skrawaniem ma długą historię. Maszyny takie jak tokarka czy frezarka, stale były udoskonalane w celu zwiększania ich wydajności, precyzji działania oraz funkcji. Szerokie zastosowanie tych urządzeń sprawia, że są one wciąż niezbędne. Przy kolejnych etapach modernizacji nie bez znaczenia była wygoda użytkownika. Z kolei komputeryzacja sprawiła, że obróbka skrawaniem stała się jeszcze dokładniejsza. Dedykowane […]

Read More
 Nowoczesne zarządzanie produkcją

Nowoczesne zarządzanie produkcją

Produkcją nazywamy uporządkowany i wieloetapowy proces, którego zadaniem jest wytworzenie określonych produktów w celu ich późniejszej sprzedaży. Aby taka działalność była najbardziej opłacalna, wszystkie elementy systemu powinny być dostosowane do optymalnego funkcjonowania. Co ciekawe, przy odpowiednio dobranych parametrach produkcja nie musi być wcale maksymalna, żeby generować najwyższe zyski, co jest zresztą założeniem podstawowym każdej działalności […]

Read More
 Zastosowanie termowizji w zakładach przetwórstwa spożywczego

Zastosowanie termowizji w zakładach przetwórstwa spożywczego

Termowizja, nazywana często również termografią, to proces obrazowania w paśmie podczerwieni, czyli promieniowania o długości fal pomiędzy światłem widzialnym a falami radiowymi. Celem takiego działania jest bezkontaktowe oraz zdalne rejestrowanie emisji ciepła, które wytwarzają ciała fizyczne i obiekty o temperaturze powyżej zera bezwzględnego. Proces odbywa się najczęściej w powtarzalnych warunkach codziennych i bez potrzeby dodatkowego […]

Read More
 PLM w przedsiębiorstwie

PLM w przedsiębiorstwie

Produkt kojarzy nam się zwykle z materialnym przedmiotem. Zarządzanie definiuje go jednak jako każde dobro zbywalne – także profesjonalne usługi czy idee – które można zaoferować na rynku i sprzedać w celu zaspokojenia potrzeb lub pragnień nabywcy. W teorii marketingu wszystkie produkty mają swój cykl życia. Składa się on z czterech faz: wprowadzenie na rynek, […]

Read More
 Logistyka w dobie zmian klimatycznych

Logistyka w dobie zmian klimatycznych

Postępujące zmiany klimatyczne są faktem i mają wpływ na różne dziedziny życia. Wymaga to dostosowania się do nowych okoliczności, aby wszelkie komplikacje były jak najmniej uciążliwe. W szczególnym położeniu znajduje się tu branża logistyczna. Z jednej strony, wpływ zmian klimatycznych na jej funkcjonowanie, jest bardzo istotny. Z drugiej strony, również logistyka w dużym stopniu wpływa […]

Read More
 Smart city – usprawnienia i rozwiązania logistyczne inteligentnych miast

Smart city – usprawnienia i rozwiązania logistyczne inteligentnych miast

Cyfryzacja niemal każdego aspektu życia to proces charakterystyczny dla XXI wieku. Pierwsze dwie dekady nowego tysiąclecia stały się okresem dynamicznego rozwoju technologii „smart”. Inteligentne stały się telefony komórkowe, telewizory, samochody czy nawet sprzęt AGD. Postępująca automatyzacja i komputeryzacja nie pozostają bez wpływu na miejski krajobraz. Zarówno wielkie metropolie, jak i mniejsze ośrodki urbanistyczne zaczęły wykorzystywać […]

Read More
 Metody produkcji wodoru

Metody produkcji wodoru

Wodór to najlżejszy gazowy pierwiastek chemiczny, a przy tym najczęściej występujący we wszechświecie. Składa się z zaledwie jednego protonu i krążącego wokół niego elektronu. Jednocześnie ze względu na łatwość wchodzenia w związki chemiczne niezwykle rzadko pozostaje w stanie wolnym. Słabo rozpuszcza się w wodzie, ma wysoką wartość opałową, a przy tym nie ma zapachu i […]

Read More
 Wybór manipulatorów przemysłowych

Wybór manipulatorów przemysłowych

Większość firm produkcyjnych, przemysłowych, a także transportowych każdego dnia boryka się z powtarzalnymi obowiązkami, które wymagają dużego nakładu pracy fizycznej. Najczęściej to przenoszenie dużych produktów, części o niestandardowych kształtach czy gotowych wyrobów. Nawet jeśli odległość punktu A do punktu B gdzie należy przetransportować dany produkt, jest niewielka, powtarzalność takich czynności zajmuje wiele czasu, a dodatkowo […]

Read More
 MES – efekty wykorzystania systemu w przemyśle

MES – efekty wykorzystania systemu w przemyśle

Produkcja na dużą skalę wymaga skorelowania wielu elementów, aby była wydajna i przynosiła największe zyski, co jest nadrzędnym celem każdego biznesu. W tym kontekście optymalizacja procesów przemysłowych ma szczególne znaczenie. Powinna ona mieć miejsce na każdym etapie produkcji, aby maksymalnie wykorzystać jej możliwości. Planowanie, organizowanie, przewodzenie i kontrolowanie – to podstawowe funkcje zarządzania. Trudno współcześnie […]

Read More
 Przemysłowe systemy odwodnień

Przemysłowe systemy odwodnień

Bez wątpienia za największe zużycie wody w większości krajów świata odpowiada szeroko rozumiany przemysł. Wysokie zapotrzebowanie na cenny surowiec niesie ze sobą zwłaszcza produkcja spożywcza i zakłady chemiczne. Duże zużycie wody można zaobserwować również w przemyśle elektromaszynowym czy celulozowo-papierniczym. To również podstawowy surowiec naturalny używany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Nowoczesny i ekologiczny przemysł […]

Read More