Category : UTRZYMANIE RUCHU

Utrzymanie ruchu – na czym polega?

Większe zakłady pracy, do prawidłowego funkcjonowania potrzebują specjalnego działu produkcji odpowiedzialnego za utrzymanie ruchu. Osoby pracujące w tym obszarze zapewniają maszynom produkcyjnym ciągłość wykonywanej pracy oraz monitorują, by eksploatacja sprzętu przebiegała prawidłowo. Na naszej stronie znajdują się również informacje na temat maksymalizacji dostępności i efektywności maszyn. Takie działania określa się terminem Total Productive Maintenance. Redaktorzy Cyfron.pl postarali się zawrzeć wiedzę z zakresu TPM, tak żeby każdy przedsiębiorca mógł jak najlepiej wykorzystać dostępny czas pracy swoich maszyn.

Strategie utrzymania ruchu

Na portalu Cyfron.pl znajdziesz również informacje o różnych strategiach w zapewnianiu dostępności do infrastruktury technicznej. Jednym z podejść wartych przedstawienia jest prewencyjne utrzymanie ruchu, które polega na planowaniu i działaniach mających zapobieganiu awariom oraz przestojom sprzętu. Do takich czynności przydatne są przeprowadzane co jakiś czas przeglądy okresowe. Taktyka Predykcyjnego utrzymania ruchu z kolei polega na użytkowaniu z maszyn w optymalny sposób. Ta technika bazuje na konserwacji, naprawie i procedurach zapobiegawczych wykonywanych w odpowiednim czasie. Artykuły o różnego rodzaju podejściach do utrzymania ruchu znajdziesz na naszej stronie.