Mikroenergetyka jądrowa dla przemysłu

Mikroenergetyka jądrowa dla przemysłu

W obliczu kurczących się zasobów i rosnących kosztów produkcji prądu, energetyka światowa staje przed ogromnymi wyzwaniami. Ciągłość dostaw jest istotna dla rozwoju każdego państwa, a ich niezależność ma znaczenie dla ekonomii oraz obronności. Zapotrzebowanie na energię wzrasta. Jednocześnie wprowadzane są ograniczenia związane ze zmniejszaniem emisji, która ma wpływ na postępujące zmiany klimatyczne. Paliwa kopalne stają […]

Read More
 Asset Tracking i korzyści ze stosowania tego rozwiązania

Asset Tracking i korzyści ze stosowania tego rozwiązania

Właściwe zarządzanie zasobami jest kluczową umiejętnością w niemal każdej dziedzinie życia. Szczególnie istotną rolę odgrywa jednak w przedsiębiorstwach, które muszą odpowiednio administrować czasem, pieniędzmi i pracownikami. Stale poszukuje się więc sposobów na usprawnienie tych procesów. Asset Tracking jest rozwiązaniem, z którego może skorzystać wiele branż i instytucji. To technologia monitorowania zasobów z zakresu Przemysłu 4.0. […]

Read More
 Smart Factory – czym jest i jak wpłynie na krajowy przemysł?

Smart Factory – czym jest i jak wpłynie na krajowy przemysł?

Przemysł przez ostatnie lata bardzo się zmienił, oczywiście na lepsze, gwarantując skuteczniejsze oraz szybsze rozwiązania. Dotychczasowa z rewolucji, mianowicie czwarta, rozpoczęła się w pierwszej dekadzie XXI wieku i dotyczyła znacznie większego obszaru. Określenie to odnosi się jednocześnie do zmian społecznych, przemysłowych, a także technologicznych będących efektem szeroko pojętej cyfryzacji. Warto również podkreślić, że dotyczy ona […]

Read More
 Różne rodzaje łożysk stosowanych w przemyśle

Różne rodzaje łożysk stosowanych w przemyśle

Rozwój technologii całkowicie odmienił nasze życie. Przyczynił się do powstania wielu mechanizmów ułatwiających zarówno codzienne obowiązki, jak i funkcjonowanie sprzętów czy systemów. Obecnie nie dostrzegamy już nawet, że jesteśmy otoczeni rozmaitymi wynalazkami. Przykładem może być płynne kręcenie się kół w rowerze, cicha praca wentylatora w komputerze czy łatwa regulacja fotela w aucie – za te […]

Read More