Wszystko, co nas otacza to przedmioty, które musiały zostać najpierw zaprojektowane, a potem wyprodukowane. Jednak to od pomysłu się zaczyna. Każdy produkt miał swojego projektanta oraz szerokie grono konstruktorów, technologów i ludzi odpowiedzialnych za jego stworzenie. Projektowanie przemysłowe umożliwia nam korzystanie z tych wszystkich dóbr materialnych, które są wokół nas. Wzornictwo przemysłowe odgrywa zatem bardzo istotną rolę w wielu dziedzinach oraz projektowaniu przedmiotów użytkowych.

Spis treści:

  1. Czym jest wzornictwo przemysłowe?
  2. Jakimi cechami charakteryzuje się wzornictwo przemysłowe?
  3. Proces projektowania wzorniczego – poszczególne etapy krok po kroku.
  4. Design thinking a wzornictwo przemysłowe – główne podobieństwa.
  5. Wzornictwo przemysłowe jako kierunek studiów.

Czym jest wzornictwo przemysłowe?

Zadaniem wzornictwa przemysłowego jest tworzenie i opracowywanie produktów, które będą jednocześnie funkcjonalne, atrakcyjne pod względem designu i łatwe w użytkowaniu. Wzornictwo przemysłowe polega na projektowaniu i produkcji przedmiotów zarówno w milionach sztuk, jak i kilku egzemplarzy innowacyjnych produktów. Wzornictwo zajmuje się projektowaniem obiektów przemysłowych i użytkowych, czyli tych, które są niezbędne w codziennym funkcjonowaniu. Następnie wszystkie te przedmioty dostarcza się społeczeństwu, aby spełniały potrzeby użytkowników oraz zapewniały konkurencyjność na rynku. Proces projektowania łączy w sobie nie tylko kryteria techniczne, ale też estetyczne. Obecnie w masowej produkcji nie liczy się wyłącznie praktyczność wyrobów, ale również podnoszenie ich estetyki. Dziedzina ta obejmuje nie tylko planowanie designu przedmiotów codziennego użytku, ale i projektowanie interfejsów, a wykształconemu w tym kierunku inżynierowi nie sprawi problemu także przykładowo zaprojektowanie hali przemysłowej. Tak pokrótce przedstawia się definicja wzornictwa przemysłowego.

Jakimi cechami charakteryzuje się wzornictwo przemysłowe?

Czym charakteryzuje się wzornictwo? Otóż wzornictwo przemysłowe ma bezpośredni wpływ na kreowanie naszej rzeczywistości. Jego celem jest podnoszenie konkurencyjności gospodarki. Zastosowanie nowatorskich rozwiązań w projektowaniu ergonomicznych produktów zdecydowanie przyciąga coraz więcej nowych konsumentów, pozwalając dotrzeć do większej grupy odbiorców, którzy zwracają uwagę na innowacyjne trendy. Projektowanie wzornicze wiąże się z wytwarzaniem przedmiotów użytkowych na ogromną skalę. Dzięki temu stanowi pewnego rodzaju promocję danej marki oraz skojarzenie z popularnym wśród użytkowników produktem. Wpływ wzornictwa przemysłowego jest widoczny na każdym etapie projektowania przedmiotów użytkowych, także na tworzeniu etykiety danego wyrobu. Informacja umieszczona na opakowaniu to swoista siła napędzająca reklamę. Dlatego projektowanie opakowań produktów ma tak samo duże znaczenie, co produkcja konkretnych rzeczy. Ponadto interesujący design trafia do kultury masowej i staje się charakterystyczny dla danego społeczeństwa.

Proces projektowania wzorniczego – poszczególne etapy krok po kroku

Projekt koncepcyjny podzielony jest na poszczególne etapy wzornictwa, które są niezbędne do stworzenia udanego produktu. Wzornictwo przemysłowe może przyczynić się do sukcesu firmy produkcyjnej, jednak konieczna jest analiza wielu czynników oraz muszą zostać uwzględnione elementy procesu wzornictwa. Osoby odpowiedzialne za całą ideę, czyli studio projektowe i projektant wzornictwa przemysłowego bazują na ankietach przeprowadzonych wśród konsumentów, aby poznać ich potrzeby i określić kontekst psychologiczny podczas podejmowania decyzji zakupowych. Kolejno należy opracować koncepcję na podstawie zebranych informacji. Na tym etapie następuje eksploracja różnych możliwości, aby znaleźć najlepsze rozwiązanie odpowiadające oczekiwaniom użytkowników. Koncepcje zazwyczaj przedstawione są w formie nowych wzorów przemysłowych, stosując różne techniki, np. modelowanie 3D. Trzecim etapem w projekcie przemysłowym jest prototypowanie i testowanie. Studio projektowe tworzy wzór danego produktu, który będzie sprawdzany pod względem funkcjonalności, użyteczności czy aspektów wizualnych. Ostatnim krokiem jest ostateczny projekt i produkcja. Po wprowadzeniu ewentualnych poprawek projektanci tworzą rysunki techniczne czy specyfikacje. Zgromadzona dokumentacja konstrukcyjna zatwierdzona przez klienta umożliwia rozpoczęcie produkcji nowych dóbr materialnych.

Design thinking a wzornictwo przemysłowe – główne podobieństwa

Industrial design, czyli wzornictwo przemysłowe, ma na celu kreowanie i tworzenie produktów odpowiadających potrzebom rynku. Projektanci muszą wykorzystywać kreatywność, innowacyjność oraz uwzględnić myślenie techniczne i biznesowe, aby przyciągnąć nawet najbardziej wymagających konsumentów. Design thinking to również podejście do produkcji nowych dóbr materialnych na podstawie zrozumienia potrzeb użytkowników. Celem tej metody jest wdrażanie nowatorskich rozwiązań w postaci nowych produktów, ale też projektowanie usług, wydarzeń, programów edukacyjnych, modeli biznesowych czy projektowanie maszyn. Widać tutaj duży wpływ wzornictwa przemysłowego, gdzie twórca jest też wizjonerem. Ta metodologia jest bardzo efektywna, ponieważ dzięki niej powstają produkty mogące realnie odpowiadać na ludzkie potrzeby.

Wzornictwo przemysłowe jako kierunek studiów

Wzornictwo przemysłowe to stosunkowo popularny kierunek studiów inżynierskich. Kandydaci powinni w tym przypadku cechować się wyobraźnią przestrzenną, kreatywnością oraz umiejętnością rozwiązywania problemów technicznych. Zazwyczaj od osób, które aplikują na tego rodzaju studia, wymaga się napisania rozszerzonej matury z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, matematyka, informatyka lub język polski i obcy. Nabywając tego rodzaju wykształcenie kierunkowe, przyszły projektant wzornictwa przemysłowego uczy się m.in. modelowania 3D oraz projektowania form przy pomocy nowoczesnego oprogramowania. Inżyniera wzornictwa przemysłowego bez wątpienia stanowi jeden z tych kierunków, które ułatwiają osiągnięcie sukcesu na rynku pracy.

Inżynieria wzornictwa przemysłowego to istotna dziedzina gospodarki wpływająca w niebagatelny sposób na codzienne życie właściwie całego społeczeństwa. W końcu każdy otaczający nas przedmiot musi zostać przez kogoś zaplanowany, a dzieje się to właśnie poprzez projektowanie. Nie powinno się zapominać o tym, jak duże znaczenie ma odpowiedni design – to aspekt produktu, który wpływa zarówno na jego użyteczność, jak i atrakcyjność marketingową. Dlatego można śmiało zakładać, że wykorzystanie wzornictwa przemysłowego w dalszym ciągu będzie stałym elementem współczesnej gospodarki.

Źródła:

https://businessinsider.com.pl/firmy/wzornictwo-przemyslowe-o-to-czym-jest-i-najwazniejsze-cechy/0vfsxym
https://zpe.gov.pl/a/wzornictwo-przemyslowe-tworze-opakowania/DFZD2y8qh
https://dbc.wroc.pl/Content/121400/Mamica_Wzornictwo_przemyslowe_jako.pdf
https://www.zbrojowniasztuki.pl/pliki/cd9cf1edaf399dda85361c19d29c11c2/projektowanie-przemyslowe.pdf
https://innpoland.pl/blogi/wzorowe/127619,dlaczego-wzornictwo-przemyslowe-tyle-kosztuje
https://rebuc.pl/wzornictwo-przemyslowe-podstawowe-informcje/
https://lasertrade.pl/wzornictwo-przemyslowe-product-design-w-lasertrade
https://designthinking.pl/co-to-jest-design-thinking/
https://b3d.com.pl/czym-jest-wzornictwo-przemyslowe/
https://grid.com.pl/czym-charakteryzuje-sie-wzornictwo-przemyslowe/
https://polskiprzemysl.com.pl/cam-cad-cae/wzornictwo-przemyslowe/
https://soulandmind.pl/industrial-design/a>

About Author

Agnieszka