Spis treści

  1. Skrót BIM – z czym tak naprawdę się wiąże?
  2. Praktyczne wykorzystanie technologii w budownictwie
  3. Praca z BIM – pomoc we wdrożeniu modelowania
  4. Wartość BIM – korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii
  5. Koordynacja międzybranżowa – gdzie jeszcze może pomóc open BIM?
  6. Nowe standardy pracy dzięki strategii BIM

W dzisiejszych czasach budownictwo jest dziedziną, która stale ewoluuje, wzbogacając się o nowe technologie i narzędzia. Jedną z najbardziej obiecujących innowacji w branży budowlanej jest technologia BIM – Building Information Modelling, czyli modelowanie informacji o budynku. To nowe architektoniczne spojrzenie na obiekt. Technologia ta umożliwia tworzenie trójwymiarowych modeli architektonicznych, które są wizualizacją finalnie powstających nieruchomości. Faza projektowania oraz późniejszego zarządzania obiektem są znacznie ułatwione. Modele BIM zawierają zestaw narzędzi i cyfrowych technologii, które pomagają na każdym etapie prac. Jest to kompleksowy system zarządzania informacjami o budynku lub infrastrukturze, który rewolucjonizuje sposób, w jaki projektuje się, buduje i utrzymuje obiekty.

modelowanie informacji BIM

Skrót BIM – z czym tak naprawdę się wiąże?

Co oznacza skrót BIM? Building Information Modelling to angielski termin określający proces modelowania informacji o danej inwestycji budowlanej i zarządzania nią. Prościej: to trójwymiarowy model budynku, który tworzy się, zanim jeszcze powstanie ten rzeczywisty. Cały przebieg inwestycji budowlanych jest zazwyczaj bardzo skomplikowany. Dzięki BIM analiza projektu staje się prosta, a wszelkie poprawki można nanieść niemal błyskawicznie. Projektowanie budynku nigdy jeszcze nie było tak proste. Co to oznacza dla architektów? Wszelkie informacje projektowe nanoszone dzięki nowym technologiom niemal natychmiast mogą znaleźć się w danym modelu – w jednym miejscu i czasie.

Praktyczne wykorzystanie technologii BIM w budownictwie

Technologia BIM w budownictwie wykorzystuje inteligentne dane, które dostępne są na każdym etapie – od planowania po eksploatację budynku czy innych terenów użytkowych. Jak więc wygląda proces BIM? W pierwszej fazie modelowanie informacji polega na połączeniu wiedzy o terenie wraz z obiektami, łącznie z danymi z narzędzi do rejestrowania rzeczywistości. Pomoże to generować modele istniejących budynków i ułatwi planowanie nowego projektu. Projektowanie BIM pozwala tworzyć dokumentację opartą o inteligentne wizualizacje. To z kolei rzutuje pozytywnie na właściwy proces budowlany – dzięki BIM można zapobiec kosztownym stratom jeszcze przed rozpoczęciem.

Praca z BIM – parametryczne modelowanie informacji

Zarządzanie informacją w dzisiejszych czasach jest kluczem do władzy. Jak się okazuje, istnieje ona pod wieloma postaciami, głównie w dziedzinie architektury, ale nie tylko. Chodzi tam głównie o projekt BIM budynku, jego geometrii i użytych materiałów. Z kolei w przypadku inżynierii budowlanej – głównie o różnego typu instalacje elektryczne oraz HVAC. Warto pamiętać, że BIM jest dziedziną obecną także w edukacji. Nauczanie i przekazywanie umiejętności dzięki modelowaniu informacji jest coraz częstszym systemem na wielu kierunkach. Praca z BIM software wymaga przede wszystkim specjalistycznej wiedzy w danym obszarze, a także znajomości oprogramowania, takiego jak Revit, ArchCAD czy Tekla Structures.

Wartość BIM – korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii

BIM to niezwykle istotny element tzw. cyfrowej transformacji, która dokonuje się również w branżach związanych z tym pojęciem, takich jak budownictwo, inżynieria oraz architektura. Technologia BIM management przede wszystkim wspiera tworzenie i zarządzanie informacją w całym cyklu projektowym. Jakie jeszcze korzyści daje wdrożenie BIM? Należy pamiętać, że na rynku istnieje coraz większe zapotrzebowanie na integrację w chmurze wielu projektów, które często oddziałują na całe zarządzanie inwestycją. To oprogramowanie jest dla wykonawców krokiem milowym także w wielu dziedzinach pokrewnych. Jakie przynosi korzyści?

  • zwiększenie efektywności projektowania – koncepcja BIM umożliwia integrację danych z różnych dziedzin projektowania, co znacznie przyspiesza sam proces. To również o wiele prostsze udostępnianie projektu. Uczestnicy procesu budowlanego mają dostęp do informacji na każdym etapie prac
  • zmniejszenie ryzyka błędu – praca z BIM umożliwia zrozumienie i wprowadzanie działań projektowych w życie. Możliwość dostępu do BIT software pomaga w wirtualnej weryfikacji projektu, a co za tym idzie pozwala uniknąć wielu problemów na etapie wykonawczym
  • zwiększenie jakości wykonania i zarządzania obiektem – nowoczesne modele BIM pozwalają na analizowanie projektu w środowisku wirtualnym oraz późniejsze modernizacje i konserwacje

Finalnie wprowadzenie BIM wymaga inwestycji w nowe technologie, szkolenie pracowników oraz dostosowanie procesów pracy. Jednakże korzyści związane z jakością i efektywnością projektów oraz w następstwie zarządzanie i sterowanie nieruchomościami mogą znacznie przewyższyć początkowe koszty niezbędne do wdrożenia innowacji.

Koordynacja międzybranżowa – gdzie jeszcze może pomóc koncepcja BIM?

Co daje wdrożenie technologii BIM? To nie tylko zwiększenie efektywności produkcji, ale modelowanie informacji jest przede wszystkim procesem umożliwiającym stworzenie trójwymiarowego modelu o sprecyzowanych parametrach. Koordynacja międzybranżowa przynosi korzyści dla każdej ze współpracujących ze sobą stron. Szczegółowość modelu BIM znacznie przewyższa tradycyjne metody projektowania. Możliwość cyfrowego przetestowania daje pole do nowych, kreatywnych rozwiązań. Dla inwestorów i twórców to niepowtarzalna szansa. Dzięki sieci powiązań dany produkt może być dostępny dla inwestorów z całego świata. BIM technology to narzędzia, które umożliwiają samoobsługowe zarządzanie marką i dostępnymi produktami z najaktualniejszymi informacjami.

BIM w budownictwie

Nowe standardy pracy dzięki strategii BIM

Przejście na technologię BIM ze standardowego modelu tworzenia to proces, który musi być odpowiednio koordynowany i przebiegać w sposób stopniowy, rozpoczynając od wdrażania zmian, po nowe standardy pracy dla pracowników. Taka inwestycja to ogromna oszczędność czasu. Przepływ informacji projektowych to kluczowy aspekt zarówno dla inwestorów, jak i wykonawców. Modelowanie informacji to spore ułatwienie dla wszystkich osób tworzących dany obiekt. To, co buduje się w BIM, może od razu być poddane obszernej analizie.

Jak będzie wyglądał świat według BIM? Przede wszystkim infrastruktura stanie się bardziej poukładana. Parametryczne modelowanie daje szansę na projektowanie budynków, a nawet całych osiedli, które wcześniej przejdą szereg zmian i analiz, aby działały z głównymi założonymi celami. To milowy krok, jeśli chodzi o pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Budynki już stają się efektywne energetycznie, dzięki zmianom wprowadzonym przez inżynierów. Myśląc szerzej – BIM to szansa na inteligentne miasta. Warto stosować praktyczne wykorzystanie tych narzędzi, między innymi do monitorowania ruchu drogowego, zarządzania energią itp. Pomoc we wdrożeniu technologii oferuje już wiele firm stricte inwestujących w rozwój BIM.

About Author

Iza