Wraz ze zwiększeniem prędkości obróbki, a także znaczenia przetwarzania materiałów trudnoskrawalnych, czyli takich jak, m.in. stal hartowana, stopy niklu czy tytanu, wzrastała również temperatura na stykach narzędzi oraz powierzchniach obrabianych. W związku z tym niezbędne było dostarczanie większej ilości środków chłodząco–smarujących, co jednocześnie podwyższało koszty. Tradycyjne metody wykorzystywały około 600 litrów preparatu chłodząco–smarującego na godzinę. Stało się to mało opłacalne, dlatego też kiedy tylko zauważono, że obróbka na sucho pod wpływem dużych prędkości nie przynosi oczekiwanych efektów powstała koncepcja opierająca się na minimalnym smarowaniu i chłodzeniu.

Mgła olejowa znana jest na świecie już od lat 90. i najczęściej można spotkać się z nazwą smarowania natryskowego minimalną ilością środka smarnego MQL. To nic innego, jak proces polegający na smarowaniu stref skrawania znikomą mieszanką powietrzno-olejową. Dzięki temu możliwe okazuje się zastąpienie mniej ekonomicznych układów chłodzenia stref obróbki opierających się na roztworach emulsyjnych. Wówczas dostarczane się śladowe ilości produktu, aby między maszyną a obrabianym tworzywem była tylko cienka warstwa substancji smarującej. Smarowanie powierzchni mgiełką wytrącaną w wyniku mieszania się powietrza z olejem pod wpływem temperatury bywa wyjątkowo skuteczne, a także wydajne. Wszystko to za sprawą dozowanej objętości substancji smarującej w określonym czasie, zazwyczaj to kilka kropel na minutę.

Niezbędna jest ostrożność

Niemniej jednak mieszanka nie należy do ciężkich, w związku z czym istnieje prawdopodobieństwo, że wydostanie się poza miejsce obróbki. Dlatego też osoby zajmujące się tego typu procesami powinni wyposażyć się w odpowiednie filtry do mgły olejowej. Ich wybór musi być uzależniony od potrzeb konkretnego stanowiska obróbczego, rodzaju chłodziwa czy wielkości pomieszczenia. Warto podkreślić, że długotrwałe narażenie na kontakt z tego typu preparatami może mieć negatywny wpływ zdrowie osób mających z nimi do czynienia. Mimo tego naoliwienie stref skrawania pozwala na zwiększenie żywotności maszyny oraz utrzymanie odpowiedniej czystości w miejscu wytwarzania. Włączanie i wyłączenie chłodzenia jest automatycznie kontrolowane.osoby nadzorujące element mechaniczny przeznaczony do chłodzenia

Złoty środek – mgła olejowa

Do wykorzystywania techniki mgły olejowej poleca się środki smarne charakteryzujące się niską lepkością – najczęściej do ISO VG 46. Metoda nakładania ich łączy w sobie zalety smarowania substancją i obróbkę na sucho, niwelując jednocześnie wady obu sposobów. Aplikowane są odpowiednio przystosowanymi narzędziami, które wytwarzają kropelki oleju od 0,5 do 2 μm wielkości. Minimalne zużycie materiałów przeznaczonych do chłodzenia i smarowania nie powinno przekraczać 50 ml/h, gdy jego nośnikiem jest powietrze. Niemniej jednak w rzeczywistości chłodzenie mgłą olejową zużywa w granicach 5-10 ml/h tego środka. Dlatego też cieszy się popularnością w zakładach specjalizujących przetwórstwem materiałów trudnoskrawalnych. Dzięki temu można maksymalnie zredukować koszy związane z zakupem emulsji, a także utrzymaniem i utylizacjom chłodziwa.

Zalety wykorzystywania mgły olejowej

Zainwestowanie w systemy doprowadzające mgłę olejową lub maszyny specjalizujące się w obróbce i wykorzystujące smarowanie natryskowe wiąże się z oszczędnością, która w szybkim czasie zwróci koszty inwestycji. Może okazać się jeszcze korzystniejsza jeśli uwzględni się pozytywny wpływ na urządzenia skrawające czy obrabiarki. Dzięki mgle olejowej możliwe jest utrzymanie stałej temperatury na krawędziach, co hamuje dyfuzję oraz adhezję materiałów, w odróżnieniu od metody „na sucho”, w trakcie jakiej wytwarzają się wysokie temperatury.

Ponadto regularna aplikacja niewielkiej ilości środków chłodząco–smarujących nie pozwala na dojście do gwałtownego spadku temperatury, co powoduje szok termiczny. Działo się tak, gdy dostarczano do narzędzi duże ilości preparatów. Mgła olejowa nakładana prostopadle na płaszczyznę ściernic aktywizuje samoczyszczenie się, co przyczynia się do łatwiejszego utrzymania higieny pracy.

Dlaczego warto wykorzystywać mgłę olejową?

Minimalne smarowanie natryskowe bezpośrednio wpływa na zwiększenie się efektywności obróbki materiałów trudnoskrawalnych, a także minimalizacji wyeksploatowania urządzeń. Można również wówczas wykorzystywać wysokie prędkości podczas pracy maszyn, bez niepokoju, że cokolwiek ulegnie zniszczeniu bądź jakość wyprodukowanych artykułów będzie wątpliwa. Do kolejnych zalet posługiwania się tego typu środkami smarującymi zalicza się czystość maszyn w trakcie oraz po zakończonej pracy.
Jeśli firma dba o odpowiednie zabezpieczenia, operatorzy nie powinni mieć kontaktu z mgłą olejową, zatem doświadczać negatywnych skutków w postaci np. zmian skórnych. Obrobione detale znacznie szybciej mogą zostać oddane do dalszej produkcji, dzięki czemu całość przebiega znacznie płynniej. Przekłada się to na zwiększenie obrotów przedsiębiorstwa, realizacji większej liczby zamówień i zadowolenie kontrahentów szybkością ich wykonania.

About Author

Agnieszka