Gospodarka rynkowa to nic innego jak system gospodarczy, w którym jednostki zarządzające podejmują decyzje, kierując się swoimi własnymi interesami, minimalizując koszty i maksymalizując zyski, działając jednocześnie zgodnie z zasadami racjonalnego nadzorowania. Wszystkie wybory dokonywane są po dokładnym przeanalizowaniu danych płynących z rynku. Podmioty zarządzające branżami nie ustalają cen w pełni samodzielnie, robi to rynek i są one uzależnione od zależności popyt-podaż.

Jakie cechy ma gospodarka rynkowa?

W przypadku wyżej omawianego tematu można mówić o swobodnym obrocie dóbr. Podstawowe cechy gospodarki rynkowej to przede wszystkim towar, cena oraz rynek. Niemniej jednak jaki ma ona realny wpływ na kapitał osób fizycznych? Opiera się głównie na zasadzie wolności konkurencji, dzięki czemu mamy do czynienia nie tylko ze swobodnym obrotem dóbr, ale i różnorodnością firm działających w tych samych branżach. Rywalizują one o klientów, w związku z czym nawet najmniejsze zmiany technologiczne w kwestii przemysłu, ekologii czy innych aspektów mogą odegrać znaczącą rolę w rewolucji i pomogą wybić się wśród konkurencji, stając się liderem rynku. Oto kilka najważniejszych przewidywań i informacji z ostatnich miesięcy z zakresu gospodarki rynkowej.przedstawienie wykresów rynkowych na granatowym tle

Technologia wodorowa jako przyszłość

Mimo kryzysów gospodarczych większość krajów unijnych usiłuje minimalizować emitowanie dwutlenku węgla do atmosfery, wprowadzając rozwiązania cechujące się niską lub zerową emisyjnością. Przejście z paliw kopalnych na odnawialne źródła energii cieszy się dużą popularnością, a pierwsze efekty zmian według założeń będą dobrze widoczne już w latach 2030-2040 roku. Obecnie wpływa to głównie na funkcjonowanie gospodarki rynkowej. W jednym z pierwiastków – wodorze pokłada się wiele nadziei, przede wszystkim dlatego, że technologia wodorowa może okazać się niezastąpioną pomocą w osiągnięciu założonego celu.

Przyszłość transportu lotniczego

Udział OZE w aktualnym pozyskiwaniu energii stale się zwiększa, niemniej jednak to wciąż niewiele w porównaniu ze źródłami nieodnawialnymi, czyli paliwami kopalnymi. Te plasują się na pierwszym miejscu, generując około 70% ogólnej energii. Dlatego zmiany potrzebne są niemalże we wszystkich gałęziach przemysłu. Przełomem w tej kwestii okazuje się nie tylko wprowadzenie regulacji prawnych, ale również nowoczesna technologia. W listopadzie 2022 roku po raz pierwszy uruchomiono pionierski silnik lotniczy zasilany wodorem. Test sprawności odbył się w Wielkiej Brytanii. To istotny moment dla sektora transportu lotniczego, ponieważ napawa nadzieją na wprowadzenie zeroemisyjnych napędów do rzeczywistości, a tym samym optymalizację ingerencji maszyn w środowisko naturalne. To ogromny krok w kierunku udowodnienia, że wodór może być wartościowym i ekologicznym paliwem lotniczym.

Duża zmiana dla gospodarki i klimatu

Oczywiście należy pamiętać o tym, że budowa dolin wodorowych, magazynowanie tego pierwiastka i produkcja paliwa wiąże się z dużymi kosztami. Nie zmienia to faktu, że inwestycje w bezemisyjność przyniosą efekty dla ekosystemu oraz mogą okazać się pomocne przy zachowaniu równowagi w atmosferze i zahamowaniu zmian klimatycznych. Mimo wszystko warto zmierzyć się z wyższymi kosztami na rzecz ekologii. Pośrednio poniosą je klienci linii lotniczych w postaci droższych biletów. Wymiana samolotów zasilanych wodorem czy infrastruktury tankowania będzie wówczas konieczna.

Napędy elektryczne w pojazdach dwu i trójkołowych

Warto także wspomnieć, że w większości krajów społeczeństwo wymienia swoje rowery, samochody, czy motory spalinowe na elektryczne. Na razie jedynie niewielki odsetek populacji decyduje się na nie z uwagi na wysokie koszty. Niemniej jednak to podejście może być kluczowe dla dalszych – korzystnych – zmian w zakresie ograniczenia emisyjności. O ile samochody to duży wydatek i nadszarpnięcie budżetu, o tyle popularne m.in. w Indiach pojazdy dwu i trzy kołowe są dostępne w przystępniejszej cenie i liczne grono osób może sobie na nie pozwolić. Jedna z polskich firm podpisała porozumienie o współpracy z czołowym indyjskim producentem części do pojazdów tego typu na zaopatrywanie ich w napędy elektryczne. To krok ku minimalizowaniu spalin i czystszemu powietrzu, a także rozwojowi rodzimej gospodarki.Wzrostowe wykresy gospodarcze

Gospodarka rynkowa a rozwój przedsiębiorczości w nowych branżach

Każdego roku można podziwiać szybko rozwijające się nowoczesne technologie oraz zmiany przemysłowe, które usprawniają produkcję. Osoby wciąż zastanawiające się co to jest gospodarka rynkowa, powinny wiedzieć, że pozwala ona na rozwój przedsiębiorczości, uwzględniając jednocześnie potrzeby środowiska. Interesy zabezpieczane są regulacjami prawnymi, dzięki czemu na obie strony mają ściśle określone obowiązki i prawa.

Turbiny oceaniczne, czyli moc prądów głębinowych

Niezwykle interesującą kwestią okazują się turbiny oceaniczne, które mają potencjał, by stać się kolejnym źródeł pozyskiwania energii odnawialnej. Japończycy jako pierwsi wykorzystali gigantyczną turbinę pływową na wybrzeżach Japonii, testując ją przez trzy lata. Inżynierowie mogą opierać swoje przewidywania energetyczne na podstawie informacji o ruchach pływów wyróżniających się powtarzalnością. Oprócz tego energia generowana przez prąd morski mogłaby być produkowana niezależnie od pory dnia i nocy, zatem istnieją wysokie szanse, że w przyszłości turbiny oceaniczne staną się jednym z głównych zamienników źródeł paliw kopalnych, tuż obok wodoru. Działają one bardzo podobnie do turbin wiatrowych, które prężnie funkcjonują na ziemi. Łopaty wirnika wprawiane są w ruch nie przy pomocy wiatru, ale pływów czy prądów, zasilając w ten sposób generator. Jako że prądy nie zmieniają swojej prędkości ani kierunku wytwarzają energię znacznie dłużej, niż jest to możliwe w przypadku urządzeń wykorzystujących do jej generowania słońce czy wiatr.

Rozwój ma znaczenie

Rozwój nowoczesnej technologii, postęp automatyzacji i innowacyjne myślenie pozytywnie wpływa na gospodarkę rynkową. Daje wiele możliwości, otwierając drzwi do przyszłości, lepszego jutra. Inwestowanie w OZE i liczne badania w tym zakresie pozwolą w przyszłości nie tylko osiągnąć niezależność, ale także zahamować globalne ocieplenie i wpłynąć na jakość powietrza.

About Author

Agnieszka