Współcześnie, niezależnie od charakteru branży, funkcjonowanie firm wymaga od przedsiębiorców umiejętności wnikliwej analizy sytuacji gospodarczej oraz szybkiego podejmowania ryzykownych decyzji. Jest to ważne ze względu na realizację dwóch podstawowych celów stawianych przez przedstawicieli działalności gospodarczych — są nimi maksymalizacja zysku przy równoczesnym ograniczeniu oraz wzrostu wartości kosztów. Z uwagi na pandemię mocno obciążony został sektor TSL. Zaczęły się bowiem pojawiać problemy związane z brakami kadrowymi i niskim zainteresowaniem zatrudnieniem ze strony osób młodych. Aby temu zaradzić, eksperci radzą, by podejmować działania logistyczne oparte na outsourcingu i digitalizacji procesów transportowych.mobilny system zarządzania logistycznego

Charakterystyka branży TSL

W powszechnym rozumieniu pojęcie „TSL” odnosi się do obsługi związanej z przewozami towarowymi. Specjaliści świadczą usługi, które mają na celu sprawne dostarczenie towaru do miejsca docelowego. TSL to w rzeczywistości zespół działań obejmujący trzy kluczowe aspekty: transport, spedycję oraz logistykę. Branża posiada charakter dynamiczny, przez co przedstawiciele działający na rynku muszą być w ciągłej gotowości, aby móc szybko się dostosować do zmian. Umiejętna adaptacja odnosi się do m.in. logistycznego zarządzania etapami produkcji, czy też wdrażania rozwiązań mających na celu optymalizację pracy. W praktyce TSL nie tylko wspomaga działania przemysłu produkcyjnego, ale również odpowiada za znaczną część Produktu Krajowego Brutto. Obecnie branża stanowi jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi gospodarki w Polsce. Jej postęp wiąże się przede wszystkim z tym, że nasz kraj jest położony na skrzyżowaniu szlaków łączących zachodnią i wschodnią Europę. Z tego też powodu sektor posiada ogromny potencjał.

Wyzwania stawiane przez branżę TSL

Zdaniem Macieja Wrońskiego, prezesa związku organizacji Transport i Logistyka Polska, zainteresowanie pracą kierowców zawodowych jest coraz mniejsze. Ze względu na malejącą atrakcyjność tej profesji wśród młodych osób likwidowane są klasy kształcące w zawodzie. Szacuje się, że w Polsce brakuje 100 do 200 tys. zawodowych kierowców, natomiast w Europie luka może wynosić nawet do 400 tysięcy. Warto również mieć na uwadze konsekwencje związane z pandemią koronawirusa. Ujawniła ona wiele słabych punktów małych i dużych firm działających w sektorze TSL. Nagły spadek popytu na usługi transportu drogowego wymusił na przedsiębiorcach podjęcie poważnych decyzji — tylko w taki sposób firmy mogły utrzymać się finansowo. Nie oznacza to zupełnego zmniejszenia roli TSL podczas pandemii, ponieważ walka z epidemią, lockdowny i ograniczenie kontaktów społecznych wiązały się ze wzrostem zainteresowania handlu internetowym. Raport „E-commerce B2B – Biznes w sieci” przygotowany przez Mobile Institute wskazuje na to, że od początku pandemii, aż do końca pierwszej połowy 2021, wartość e-commerce urosła o 30%. Choć nagły przyrost klientów zainteresowanymi usługami z zakresu sprzedaży online wpłynął na rozwój sektora TSL, przedsiębiorcy chcąc utrzymać się na rynku zostali poniekąd zmuszeni do tego, by dostosować się i wprowadzić rozwiązania oparte na outsourcingu i digitalizacji procesów transportowych.

Outsourcing w ujęciu teoretycznym

Podstawowym wyzwaniem stawianym przedsiębiorcom w branży TSL jest ograniczenie kosztów przy równoczesnym utrzymaniu wysokiej jakości usług. Odpowiednią optymalizację działań firmy zapewnić może tzw. outsourcing. Pojęcie stanowi połączenie trzech angielskich słów, czyli outside, resource i using i w dosłownym tłumaczeniu oznacza korzystanie z zewnętrznych zasobów. Outsourcing polega na przydzielaniu konkretnych zadań innym przedsiębiorstwom, które działają w wybranej branży. Podobnie jak w przypadku innych gałęzi gospodarczych, pojęcie może odnosić się do różnych działań — jednym z nich jest tzw. outsourcing pracowniczy. Choć problem niedoborów kadrowych dotyczy głównie kierowców, tak braki są również widoczne w przypadku spedytorów i specjalistów w zakresie logistyki magazynowej. Jakie korzyści niesie za sobą taka forma organizacji pracy? Ważnymi czynnikami są oszczędność czasu i redukcja kosztów — firma transportowa zarówno nie odpowiada za proces rekrutacji, jak i nie ponosi kosztów związanych ze szkoleniem pracownika.logistyka z wykorzystaniem transportu kolejowego

Digitalizacja w sektorze TSL

Nagły wzrost zainteresowania branżą e-commerce spowodował, że przedsiębiorcy działający w sektorze TSL chcąc utrzymać swoje firmy, musieli dostosować się i postawić na cyfryzację. Aby móc zapewnić ciągłość łańcuchów dostaw w dobie pandemii konieczne było ciągłe monitorowanie sytuacji dotyczącej obostrzeń oraz szybkie reagowanie na zmiany. Sklepy internetowe przyzwyczaiły konsumentów do błyskawicznej obsługi — z tego też powodu przedsiębiorstwa transportowe musiały się zaadaptować. Raport PwC wskazuje na to, że w ciągu trzech lat, organizacja 4/5 firm transportowych ulegnie zmianie i zdigitalizuje w pełni podstawowe elementy zarządzania dotyczące m.in. logistyki, zaopatrzenia, czy też dostarczania produktów.

TSL a przyszłość

Ze względu na pandemię firmy działające w sektorze TSL musiały zmienić swój model organizacji i postawić na zmiany. Przyczynił się do tego również dynamiczny rozwój segmentu e-commerce. Z tego powodu postawiono na nowoczesne technologie i budowanie długotrwałych relacji z wiarygodnymi klientami. Warto dodać, że w wielu przypadkach architektura łańcucha dostaw również uległa transformacji. Znaczna część przedsiębiorców przestała się interesować rynkiem globalnym na rzecz regionalnego. Eksperci przewidują, że wraz ze wzrostem popularności usług internetowych, rola outsourcingu i digitalizacji w branży będzie się zwiększać.

About Author

Agnieszka