Cyfryzacja niemal każdego aspektu życia to proces charakterystyczny dla XXI wieku. Pierwsze dwie dekady nowego tysiąclecia stały się okresem dynamicznego rozwoju technologii „smart”. Inteligentne stały się telefony komórkowe, telewizory, samochody czy nawet sprzęt AGD. Postępująca automatyzacja i komputeryzacja nie pozostają bez wpływu na miejski krajobraz. Zarówno wielkie metropolie, jak i mniejsze ośrodki urbanistyczne zaczęły wykorzystywać zdobycze technologii po to, by jak najbardziej ułatwić życie mieszkańcom. Inteligentne rozwiązania stosuje się także po to, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom przemieszczającym się po aglomeracji pieszo, jak i tym, które wykorzystują wybrane środki transportu. Dlaczego przyszłość jest smart i jakie rozwiązania zostaną wdrożone w życie w ciągu kilku najbliższych dziesięcioleci?

Przede wszystkim – inteligentne systemy transportu

Logistyka miejskiej komunikacji oraz transportu jest problematyczna. Zdecydowana większość współczesnych metropolii to ośrodki zakorkowane, a wysoki odsetek mieszkańców korzystających z prywatnych środków transportu sprawia, że miasta produkują ponadto ogromną ilość zanieczyszczeń. Dlatego standardem, jeśli chodzi o smart city, staną się automatyczne systemy komunikacji miejskiej. Tego typu rozwiązanie jest już wdrażane w fińskim mieście Tampere. Autonomiczne autobusy testowano w tym ośrodku miejskim już w 2022 roku – przez pierwsze sześć miesięcy pojazdy były zdalnie kontrolowane przez kierowców, by następnie stworzyć w pełni autonomiczny środek transportu. To rozwiązanie, które w niedalekiej przyszłości może stać się standardem. Wykorzystanie sztucznej inteligencji zapewne pozwoli zminimalizować ryzyko wypadków. W końcu w przeciwieństwie do ludzi komputer nie wykazuje tendencji do wykonywania ryzykownych działań, a ponadto nie męczy się i nie podlega wpływom czynników zewnętrznych.budynki nowoczesnego miasta podświetlone od wewnątrz błękitnym światłem

Bezpieczne przejścia dla pieszych

Nowoczesne ośrodki miejskie muszą zapewniać maksymalne bezpieczeństwo nie tylko kierowcom, ale i pieszym. Miasta przyszłości będą więc wyposażone w czuwające nad ruchem systemy monitoringu. Wykorzystując zamontowane na każdym kroku kamery, sztuczna inteligencja nadzoruje ustawienie samochodów oraz podróżujących, którzy poruszają się przy użyciu innego typu pojazdów lub własnych nóg. System analizuje położenie każdego uczestnika ruchu drogowego, by automatycznie zmieniać kolor świateł na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych. Ponadto sztuczna inteligencja kontroluje też sygnały dźwiękowe informujące o możliwości wejścia na „pasy”. Ponadto w najbliższej przyszłości standardem stanie się wykorzystanie systemu IPS, który ułatwia skoordynowane podróżowanie różnymi środkami transportu. To rozwiązanie, które ma na celu przede wszystkim informowanie użytkowników m.in. o natężeniu ruchu, korkach czy wypadkach.

Czuwające nad bezpieczeństwem drony

Inteligentne rozwiązania ułatwią życie nie tylko mieszkańcom ośrodków miejskich, ale i czuwającym nad ich bezpieczeństwem przedstawicielom służb porządkowych. Jednymi z najpopularniejszych urządzeń wspomagających nadzorowanie porządku w inteligentnych miastach, są drony. Przykładowo w stosunkowo niewielkiej gminie Skawina zaplanowano testy wykorzystania infrastruktury szybkiego reagowania, która wykorzystuje te nieduże, latające urządzenia. System ten pozwoli wykorzystać rozmieszczone w całym mieście drony, by błyskawicznie umożliwić dbającym o bezpieczeństwo służbom ogląd sytuacji, a także poinstruowanie wzywających pomoc osób. Oczywiście dron, przynajmniej póki co, nie jest w stanie zastąpić wykwalifikowanego pracownika np. służb medycznych, jednakże wykorzystanie zamontowanej w urządzeniu kamery pozwoli specjalistom błyskawicznie rozeznać się w sytuacji.dopasowane do siebie nowoczesne budynki z wieloma funkcjonalnościami

Banki danych oraz autonomiczni kurierzy

Nowoczesne miasta zapewnią mieszkańcom bezpieczeństwo, ale też łatwy dostęp do informacji oraz usług. Kluczowe dla usprawnienia sektorów rozrywkowo–usługowych, ale też chociażby miejskiego transportu, są banki danych. Te nowoczesne, aktualizowane na bieżąco platformy nie tylko zapewniają mieszkańcom dostęp do wszelkich potrzebnych informacji, ale też umożliwią zgłaszanie różnego typu nieprawidłowości, a także powiadamianie odpowiednich organów o swoich potrzebach. Sporym ułatwieniem dla mieszkańców może okazać się również wprowadzenie floty autonomicznych kurierów, którzy zaczną rozwozić przesyłki. Tego typu rozwiązania są już testowane m.in. w stolicy Estonii. Stworzone przez firmę DHL roboty to niewielkie, wyposażone w szereg kamer auta, które bezproblemowo dowożą paczki pod podany adres.

Nade wszystko – energooszczędność

W XXI wieku ekologia stała się niezwykle istotnym aspektem życia. Społeczeństwa muszą dostosować się do postępującej zmiany klimatu. Stąd też coraz większy nacisk kładzie się na rozsądną politykę surowcową oraz energetyczną. W miastach przyszłości powstaną nowoczesne systemy zarządzania siecią wodociągową oraz energetyczną. Umożliwi to precyzyjną kontrolę przepływu surowców. Ponadto tworzone zostaną bazy danych, do których dostęp uzyskają mieszkańcy. Bez wątpienia zostaną wdrożone także systemy ułatwiające kontrolę zużycia prądu, a ponadto powstaną także niezliczone ilości źródeł energii odnawialnej, które sprawią, że miasta będą bardziej przyjazne środowisku.

Inteligentne rozwiązania to przyszłość, jednak poszczególne systemy są wdrażane już teraz. Zmiany postępują powoli, ale należy oczekiwać, że w przeciągu kilkunastu czy kilkudziesięciu lat niemal każdy ośrodek miejski będzie korzystać z banków danych, sztucznej inteligencji czy dronów. Przyszłość – co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości – będzie „smart”.

About Author

Agnieszka