Przemysł przez ostatnie lata bardzo się zmienił, oczywiście na lepsze, gwarantując skuteczniejsze oraz szybsze rozwiązania. Dotychczasowa z rewolucji, mianowicie czwarta, rozpoczęła się w pierwszej dekadzie XXI wieku i dotyczyła znacznie większego obszaru. Określenie to odnosi się jednocześnie do zmian społecznych, przemysłowych, a także technologicznych będących efektem szeroko pojętej cyfryzacji. Warto również podkreślić, że dotyczy ona także nowych sposobów oraz roli ludzkiej pracy.

Zmiana na lepsze, czyli Smart Factory

Pandemia koronawirusa i inne okoliczności przewartościowały funkcjonowanie wielu branż, które musiały dopasować się do aktualnych potrzeb klientów. Zwiększająca się świadomość konsumentów dotycząca globalnego ocieplenia, a także większa waga, jaką przykładają do zacieśniania więzi rodzinnych, zmusiła przedsiębiorców do szeroko pojętych zmian, mogących zaspokoić ich potrzeby. Dlatego tak powszechna stała się mobilność urządzeń, inteligentne czujniki, sztuczna inteligencja, dostęp do internetu czy korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Smart Factory w dosłownym tłumaczeniu to Inteligentna Fabryka. Firmy powinny wykorzystywać jednocześnie dobrze znaną już od lat automatyzację, przetwórstwo oraz wymianę danych i technik.zabudowania i kominy fabryczne

Przemysł 4.0 jako najefektywniejszy sposób zarządzania

Wyżej wspomniane określenie łączy w sobie wiele metod działania, a także funkcjonowania m.in. łańcucha wartości, który wykorzystuje systemy cyber-fizyczne, przetwarzanie danych w chmurze oraz internet rzeczy (loT). Dzięki temu można zarządzać procesami fizycznymi, podejmować zdecentralizowane decyzje czy pozostawać w stałym kontakcie ze współpracownikami. Gromadzenie danych i przetwarzanie ich w wirtualnym tworze – chmurze – pozwala na oferowanie usług wewnętrznych czy międzyoperacyjnych. Czwarta rewolucja przemysłowa określana jest również jako przemysł 4.0. Co to oznacza? Nic innego jak technologiczną integrację systemów cybernetycznych (CPS) wykorzystywanych w produkcji i pozwalających na budowanie komunikacji w czasie rzeczywistym z wszystkimi uprawnionymi do tego uczestnikami.

Jaki wpływ na Polskę i inne kraje ma rozwój przemysłu 4.0?

Przemysł to dynamicznie rozwijający się sektor gospodarki, którego wartość już w 2020 roku wyceniono na ponad 100 miliardów dolarów w skali świata. Zgodnie z przewidywaniami jednej z agencji badawczej Fortune Business Insights do 2028 roku ma ona wzrosnąć niemalże trzykrotnie. Przemysł 4.0 w Polsce, jak i w każdym innym kraju niesie ze sobą wiele korzyści. Wraz z nim zwiększa się zapotrzebowanie na specjalistów produkcji, testerów, scrum masterów, techników, a także programistów. Dzięki temu pojawiają się nowe miejsca pracy dla osób wykształconych i mających doświadczenie w tychże branżach.

Czwarta rewolucja przemysłowa ma wiele zalet. Efektywność produkcji i wszystkich innych realizowanych procesów to jedna z nich. Kadry kierownicze dzięki lepszej skuteczności przepływu informacji, o wiele łatwiej, a przede wszystkim szybciej podejmują adekwatne decyzje – odnoszące się do m.in. łańcucha dostaw. Dzieje się tak za sprawą wykorzystania konkretnych systemów informacyjnych pozwalających na zarządzanie firmami w koncepcji Smart Factory. Integracja informacyjna w koncepcji przemysłu 4.0 jest powiązana z opcją stałej kontroli oraz analizy efektywności czy kontaktami biznesowymi.chwytaki podnosząca na linii w nowoczesnym przedsiębiorstwie

Jaką rolę odegra w przyszłości przemysł 4.0 w budownictwie?

Budownictwo to niedoceniona dziedzina działalności, która dotyczy wznoszenia budynków i innych tego typu obiektów. Smart Factory napawa nadzieją na rozwój tej branży oraz zmian, mogących usprawnić mnóstwo prac, a także odciążyć ludzi. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom istnieje duża szansa na zmianę jej postrzegania, a co za tym idzie etapów produkcyjnych, warunków pracy i otoczenia. Wpłynie to bezpośrednio na czas realizacji podejmowanych przez przedsiębiorstwa zleceń, większą dbałość o klientów i jakość wykonywanych prac, ponieważ ociąganie się z wywiązaniem z umów może skutkować utraceniem pozycji na rynku.

Jaki wpływ na działalność firm ma integracja systemów?

Większość firm korzysta z najróżniejszych systemów i narzędzi informacyjnych pomagających w zarządzaniu nimi oraz pozyskiwaniu aktualnych danych czy informacji związanych z działalnością. To niemalże konieczność, by móc w przyszłości zacząć współpracować z przemysłem 4.0. W Polsce przepływ informacji nie jest pod tym kątem na zadowalającym poziomie, przede wszystkim ze względu na dużą rozbieżność między przedsiębiorstwami, które korzystają z odmiennych formatów czy nośników danych. Wiąże się to również z innymi systemami zarządzającymi, co tworzy swego rodzaju barierę dla firm współpracujących np. dostawców. By można było mówić o integracji informacyjnej, konieczne okazuje się zaufanie do kontrahentów i udostępnianie im szczegółowych danych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firm.

About Author

Agnieszka