Zasady współczesnego rynku wymuszają na przedsiębiorstwach i organizacjach dopasowanie się do wymogów związanych z nowoczesnymi technologiami i cyfryzacją. Znaczenie transformacji cyfrowej dla firm to nie tylko zmiana sposobu działania, ale warunek do przetrwania na tle konkurencji. Według definicji cyfrowa transformacja oznacza integrację technologii i rozwiązań cyfrowych we wszystkich obszarach działalności. Obecnie przed każdą firmą stoją wyzwania związane z transformacją cyfrową. Cyfrowa transformacja oznacza w praktyce wdrożenie nowych standardów w postaci innowacyjnego oprogramowania, zapewnienia klientom możliwości korzystania z usług, sprawnego reagowania na postępy konkurencji czy digitalizację danych. Rola kultury, jeśli chodzi o proces cyfrowej transformacji, jest nie do przecenienia. Współczesna era cyfrowa wymaga szukania kluczy do nowoczesnego modelu życia w trybie online. Transformacja technologii  to nowy etap rewolucji przemysłowej. Polskie przedsiębiorstwa stoją na czele wyzwania dotyczącego tego, jak wdrożyć cyfrową transformację, ponieważ stała się ona nieuniknionym faktem, swoistym „być albo nie być” na rynku. Istnieje powiedzenie, które mówi, że ten, kto stoi w miejscu, ten się cofa. Proces transformacji cyfrowej wymusza na liderach dużych organizacji, spółek i innych przedsiębiorstw pełną adaptowalność. Ignorowanie tych zmian nie tylko może generować kłopoty organizacji w cyfrowym świecie, ale także niepowodzenia na rynku.

Spis treści:

  1. Od czego zależy powodzenie transformacji cyfrowej?
  2. Transformacja cyfrowa — czym jest dla firm?
  3. Narzędzia transformacji cyfrowej firmy
  4. W jaki sposób rozpocząć nowe procesy cyfrowe?
  5. Transformacja cyfrowa w Polsce
  6. Cyfrowa transformacja w biznesie — zagrożenia
  7. Zalety cyfrowej transformacji

 

Od czego zależy powodzenie transformacji cyfrowej?

Proces transformacji cyfrowej powinien być wdrażany nie tylko w wielkich przedsiębiorstwach i korporacjach, ale także w małych i średnich firmach. Powodzenie transformacji cyfrowej nie jest zależne od wielkości jednostki, ani od długości działania na rynku. Przedsiębiorca z długą historią działalności opartą o analogowe procesy przetwarzania danych ma taką samą szansę na uzyskanie korzyści z transformacji cyfrowej, jak młody start-up, który już w momencie wchodzenia na rynek może dopasować narzędzia pracy do obecnych wymogów. Priorytetem działania jest automatyzacja procesów, nowy sposób myślenia o lokowaniu środków budżetowych, eksperymentowanie z modelami biznesowymi. Wyzwania związane z transformacją cyfrową to zmiana praktyk, a dość często także analityka Big Data. Warto zaangażować dodatkowych pracowników lub specjalny dział zajmujący się specjalnym oprogramowaniem do analizy zbiorów danych czy cyfryzacją zasobów w czasie rzeczywistym. Cyfrowa transformacja to więcej niż digitalizacja, wiąże się z podwyższeniem komfortu pracy pracowników oraz wykreowaniem przyjaznej przestrzeni dla wszystkich interesariuszy. Przemysł 4.0. określa wielopoziomową współpracę urządzeń, maszyn i ludzi w ramach jednej sieci. Sprawdzi się szczególnie w przypadku branży przemysłowej i wytwórczej. Warto jak najszybciej rozpocząć proces transformacji cyfrowej, by maksymalnie zwiększyć szanse na jej powodzenie. Szukając inspiracji, można zerknąć na przykłady transformacji cyfrowej, które zakończyły się spektakularnym sukcesem.

Transformacja cyfrowa — czym jest dla firm?

Jest inna dla każdej, ponieważ ich model biznesowy jest opary na różnych systemach działania. Nie ma jednego patentu na to, jak ma wyglądać transformacja cyfrowa w praktyce. Najważniejsze jest podjęcie się wyzwania i eksperymentowanie z optymalizacją różnych rozwiązań. Jest równoznaczna z plastycznością w kwestii wymogów i oczekiwań klienta. Niektórym liderom doskonałe efekty przyniesie system IoT, czyli internet rzeczy, innym system ERP, a jeszcze innym wdrażanie sztucznej inteligencji. Nowe procesy cyfrowe to korzystanie z nowych platform, aplikacji, a także dopasowywanie standardów obsługi do komfortu klienta, któremu wygodniej jest korzystać z usług online. Rewolucja nie może ograniczać się do jednego działu — np. IT, musi być wielopoziomowa i ogarniać sobą całość struktury przedsiębiorstwa. Wdrożenie cyfrowej transformacji jest niemalże wymogiem – trudno sobie wyobrazić, by niespełniajaca nowoczesnych standardów firma mogła być konkurencyjna. Na szczęście korzyści z transformacji cyfrowej firmy rekompensują wszelkie trudności, które może przysporzyć jej wdrożenie.

Narzędzia transformacji cyfrowej firmy

Transformacja cyfrowa polega na m.in. wdrażaniu nowych narzędzi. W większosći przypadków są to różnego rodzaju systemy oprogramowania. Dlatego dość często największa odpowiedzialność za powodzenie transformacji cyfrowej spada na dział IT. To właśnie on w dużej mierze napędza cyfrową transformację. Nadejście ery cyfrowej oznacza wytyczenie nowych ścieżek w dziedzinie doboru oprogramowania. Składniki udanej transformacji to dla wielu organizacji i przedsiębiorstw analityka Big Data, system ERP czy wdrażanie sztucznej inteligencji do praktycznego działania. Narzędzia transformacji cyfrowej firmy to także wszelkie udogodnienia dla pracowników, jak technologie chmury czy podpisy elektroniczne, które w znacznym stopniu usprawniają i upłynniają przepływ informacji. Nie można także zapominać o tym, że za powodzenie transformacji cyfrowej odpowiada także czynnik ludzki. To tworzenie wygodnego środowiska pracy, gdzie wymiana myśli jest płynna, bez dzielenia pracowników na poszczególne sektory, w których każdy odpowiada za konkretny filar działalności, jednocześnie bez ogólnego rozeznania o całościowej działalności. Tutaj pomocny może okazać się internet rzeczy IoT — zakładający wygodną komunikację pomiędzy ludźmi, urządzeniami i procesami, czy wygodne komunikatory tekstowe wewnętrzne. Pomocna w planowaniu przedsięwzięcia może okazać się mapa drogowa transformacji cyfrowej.

W jaki sposób rozpocząć nowe procesy cyfrowe?

Struktura transformacji cyfrowej zachodzącej w danej firmie jest określana przede wszystkim przez potrzeby danego przedsiębiorstwa. Ukierunkowanie transformacji cyfrowej zależy od branży, w której działa dana organizacja. Transformacja modelu biznesowego w branży e-commerce będzie wyglądać inaczej niż u stacjonarnego sprzedawcy. Warto dokonać bardzo dokładnego rozeznania i postawić jedynie na te rozwiązania, które przyniosą konkretne korzyści, by nie wydawać funduszy na nierentowne metody. W końcu istnieją różne aspekty cyfrowej transformacji – nie trzeba wdrażać wszystkich od razu. Audyt najlepiej jest zacząć od podzielenia działalności na mniejsze obszary i gruntowane sprawdzenie ich zapotrzebowania. Ważne jest, aby wyznaczyć własne strategie w transformacji cyfrowej. Dla obsługi klientów procesy biznesowe przedsiębiorstwa, takie jak wygodne oprogramowanie do śledzenia statusu zamówienia, są bardzo istotne. Transformacja cyfrowa administracji z kolei to optymalne procesy cyfrowe związane z nowoczesnym systemem rozliczania, zapewniającym wspólny dostęp do danych. Technologie chmury w tym przypadku mogą okazać się idealnym narzędziem pracy. Warto uważnie śledzić kluczowe trendy transformacji cyfrowej, które mogą stać się dobrym źródłem inspiracji.

Transformacja cyfrowa w Polsce

UE wydała w ostatnich latach wiele konkretnych rozporządzeń służących temu, by transformacja cyfrowa stała się priorytetem w krajach członkowskich. Przepisy mają ułatwiać dążenie do tego, by wdrożyć cyfrową transformację na pełnych obrotach. Mimo to transformacja cyfrowa w Polsce wiąże się, póki co, z wieloma stratami i z zajmowaniem ostatnich miejsc w rankingach dotyczących gospodarki cyfrowej. Temat cyfrowej transformacji, według prognoz, nie stanie się jednym z najważniejszych filarów działalności rodzimych firm, choć większość z nich posiada olbrzymi potencjał do tego, by wygenerować olbrzymi zwrot z takiej inwestycji. Co ciekawe, w ostatnich latach największy bodźcem do zmian, jeśli chodzi o proces transformacji cyfrowej, była sytuacja pandemiczna związana z COVID-19. Do świata cyfrowego zostały wtedy przeniesione zamówienia, transakcje, a nawet miejsca pracy, co wymusiło na liderach przedsiębiorstw zastosowanie innowacyjnych narzędzi, dzięki czemu mogli przekonać się o tym, jak ważne są nowe możliwości w cyfrowym świecie. Kiedy powinno się zacząć transformację cyfrową? Jak najszybciej – by móc szybko zacząć czerpać korzyści. Wartość biznesowa transformacji cyfrowej jest nieoceniona, dlatego warto pospieszyć się z wdrażaniem tego procesu.

Cyfrowa transformacja w biznesie — zagrożenia

UE dąży do tego, by transformacja cyfrowa otwierała nowe możliwości zarówno dla konsumenta, jak i dla przedsiębiorcy, ponieważ korzyści z transformacji cyfrowej dla budżetu państw mogą być olbrzymie. Mimo to trzyma także rękę na pulsie, tak by przewidywać i przeciwdziałać wszelkim zagrożeniom, jakie mogą pojawić się na tym polu — przykładowo wdrażanie sztucznej inteligencji może wiązać się z nieznanymi dotąd problemami. Pomyślna transformacja cyfrowa to główne założenie, jednak często odnotowuje się nieudane transformacje firm. Wynikają one przede wszystkim z niedopasowania wybranych narzędzi do potrzeb, cyberataków (związanych ze słabymi zaporami sieciowymi stron), a także z nietrafionym zarządzaniem liderów, jeśli chodzi o umiejętności cyfrowe i nikłą wiedzą i edukacją w tym temacie pracowników. Przygotowanie do cyfrowej transformacji biznesowej nie może pominąć przygotowania nowego modelu komunikacji wewnątrz firmy. Transformacja cyfrowa musi dotyczyć administracji i różnych działów, a słabo przeszkoleni pracownicy mogą stać się głównym źródłem niepowodzenia. Kłopoty organizacji w cyfrowym świecie wiążą się także z oczekiwaniem wymiernych korzyści w krótkim czasie, chociaż wiadomo, że pomyślna transformacja cyfrowa to proces, podczas którego wyznacza się nowe ścieżki i ustala inne reguły, wzorce i technologie w zależności od napotkanych wyzwań, dlatego jest on czasochłonny i wymaga zaangażowania. Z pewnością warto jednak poświęcić czas, ponieważ praktyczne wykorzystanie transformacji cyfrowej potrafi przynosić niezliczone korzyści.

Zalety cyfrowej transformacji

Korzyści z cyfrowej transformacji to nie tylko wejście na większe obroty w kwestii zysków ze sprzedaży. Warto zdać sobie sprawę z tego, co dokładnie ta rewolucja oznacza dla konkretnej działalności. Korzyści transformacji cyfrowej firmy to także budowanie jej renomy, zwiększenie zasięgu interesariuszy, bardziej trafne diagnozowanie potrzeb, automatyzacja procesów, integracja technologii (na przykład poprzez sieci internetu rzeczy IoT), transformacja domen, stworzenie lepszych warunków pracy, wydajniejsze zarządzanie zasobami, zwiększenie swojej pozycji na tle konkurencji. Dzięki wprowadzeniu zmian na każdym szczeblu organizacji można wytworzyć innowacyjne produkty wypełniające lukę na rynku. Firmy wykorzystujące transformację cyfrową mogą liczyć także na zmniejszenie kosztów produkcji. Najważniejszym celem jest klient i jego potrzeby, tak by zapewnić mu nowe możliwości w cyfrowym świecie. Firmy wykorzystujące transformację cyfrową mogą liczyć na trwałe zmiany, które raz na zawsze odmienią ich działalność. Przejście z analogowego systemu na cyfrowy to lepsza efektywność operacyjna, a — co za tym idzie — zwiększenie komfortu pracownika. Ukierunkowanie transformacji cyfrowej musi być dynamiczne, by dotrzymać kroku pędzącej współczesności.  Cyfrowa transformacja ma znaczenie – tego nie da się ukryć.

Źródła:
https://experience.dropbox.com/pl-pl/resources/what-is-digital-transformation
https://opteam.pl/firma/baza-wiedzy/artykuly-eksperckie/czym-jest-transformacja-cyfrowa-i-do-czego-warto-ja-wykorzystac-20.html
https://sente.pl/blog/cyfrowa-transformacja-dlaczego-kiedy-i-jak
https://www.sap.com/poland/insights/what-is-digital-transformation.html
https://www.sap.com/poland/insights/what-is-digital-transformation.html
https://www.money.pl/gospodarka/transformacja-cyfrowa-5-firm-ktore-zrobily-to-dobrze-6862503266912864a.html
https://www.engave.pl/blog/digitalizacja-a-cyfryzacja-co-je-laczy-co-je-rozni
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20210414STO02010/ksztaltowanie-transformacji-cyfrowej-strategia-ue
https://global4net.com/blog/ecommerce/transformacja-cyfrowa-czym-jest-i-po-co-to-robic
https://primesoft.pl/na-czym-polega-transformacja-cyfrowa/

About Author

Agnieszka