W dzisiejszym globalnym i konkurencyjnym świecie biznesu, w którym panuje niepewność ze względu na szybki rozwój transportu, zarządzania, komunikacji i technologii, firmy zastanawiają się, jak efektywniej i wydajniej wykorzystywać swoje zasoby, aby przetrwać i rozwijać się na rynku. Sposoby te obejmują różne usprawnienia, takie jak produkcja wspomagana komputerowo, produkcja just-in-time, elastyczna produkcja czy zwinne wytwarzanie w czasie. Outsourcing został włączony do tych modyfikacji pod koniec XX wieku. Pomaga firmom zwiększyć ich konkurencyjność poprzez obniżenie kosztów, zwiększenie rentowności i umożliwienie im skoncentrowania się na podstawowych zadaniach.

Czym jest outsourcing?

Termin „outsourcing”, oznacza w tłumaczeniu „zlecenie wykonania usług na zewnątrz”. Jest uznawany za strategię biznesową i ważny element ekonomii. W praktyce jest to oddelegowanie części zadań zewnętrznym firmom głównie w formie długofalowej współpracy. Najczęściej dotyczy to prowadzenia księgowości czy usługi sprzątania, jednak możliwości stale rosną. Outsourcing można porównać do wynajmowania podmiotu spoza firmy, który wykona daną usługę efektywniej niż w przypadku korzystania z własnych zasobów. Głównymi korzyściami płynącymi z jego wykorzystania są oszczędność czasu i pieniędzy, krótszy termin realizacji zleceń, możliwość spożytkowania zasobów wewnętrznych w ważniejszych celach, gwarancja wykwalifikowanej pomocy czy większa kontrola nad budżetem.mapa z przedstawieniem licznych sieci logistycznych

W outsourcingu logistycznym chodzi natomiast w głównej mierze o zewnętrzne wsparcie w procesie organizacji transportu oraz działań związanych z zarządzaniem towarami. Zadania z zakresu logistyki, które są najczęściej zlecane, to m.in.:

  • wysyłka i transport,
  • dystrybucja,
  • logistyka zwrotów,
  • magazynowanie produktów,
  • nadzór nad przepływem informacji,
  • współpraca z partnerami,
  • dodatkowe świadczenia wynikające z umowy.

Logistyka firm trzecich

Wraz z szybkim rozwojem globalizacji, technologii i handlu elektronicznego łańcuchy dostaw stały się niezwykle złożone. Chociaż prowadzenie efektywnej logistyki transportowej jest trudniejsze niż kiedykolwiek, nigdy też nie było tak ważne. Ponadto dla większości firm prowadzenie 100% operacji w łańcuchu dostaw we własnym zakresie jest kiepskim i mało realistycznym pomysłem. Aby konkurować we współczesnym świecie, spedytorzy muszą sprawnie zarządzać swoimi zasobami i realizacją zleceń. Aby to zrobić, większość z nich będzie szukać pomocy u zewnętrznych firm. W związku z tym istnieje większe zapotrzebowanie na dostawców usług logistycznych, którzy zapewniają przepływ towarów i usług z punktów produkcji i konsumpcji.

Logistyka firm trzecich, w skrócie 3PL (ang. Third Party Logistics), to metoda działania, w której jedną lub kilka funkcji logistycznych zleca się zewnętrznemu wykonawcy. Decyzja o zleceniu nadzoru nad różnymi aspektami łańcucha dostaw może być trudna, ale może przynieść liczne korzyści dla organizacji. Funkcje łańcucha dostaw stają się w szybkim tempie coraz bardziej złożone, wraz z postępującą globalizacją, technologią i konkurencją. Dokładne zbadanie motywacji, oczekiwań i uzasadnień outsourcingu umożliwia przedsiębiorcom podejmowanie trafnych decyzji, które generują rosnącą rentowność i wartość dla akcjonariuszy. Przed rozpoczęciem współpracy niezbędne będzie dokładne rozważenie i analiza czynników kosztowych, luk w wydajności, wpływu finansowego i przydatności outsourcingu dla danego przypadku.

Zalety logistyki kontraktowej

Oszczędność kosztów i czasu

Brak konieczności prowadzenia własnego magazynu to ogromna ulga dla firmowego konta bankowego. W przypadku outsourcingu logistyki to firma realizująca zamówienia jest w pełni odpowiedzialna za zarządzanie zapasami i przechowywanie produktów. Zawsze można szybko zweryfikować stan magazynowy oraz ilość dostępnego towaru i skupić się jedynie na wzroście sprzedaży.

Ekonomiczne rozwiązanie

Decydując się na współpracę z firmą 3PL automatycznie zamienia się wszystkie koszty stałe w koszty zmienne. To dlatego, że nie trzeba płacić za niewykorzystaną powierzchnię lub usługi, zatrudniać pracowników, a nawet prowadzić magazynu. W umowie z firmą outsourcingową nie ma żadnych ukrytych kosztów. Co miesiąc otrzymuje się jasne rozliczenie obejmujące wszystkie usługi, z których korzystało się w danym miesiącu. Pod względem ceny jest to najskuteczniejsza strategia logistyczna.port i załadunek towarów

Pełna kontrola nad działalnością logistyczną

Outsourcing logistyczny nie oznacza, że wszystkie zawarte w nim usługi odbywają się bez udziału zleceniodawcy lub że nie może kontrolować tego, co dzieje się z jego zapasami i zamówieniami. Właściciel firmy może śledzić wszystkie swoje zamówienia i ich przetwarzanie. Ponadto produkty są pakowane i znakowane zgodnie z jego wytycznymi i wymaganiami.

Koncentracja na kluczowej działalności

Zlecenie logistyki zaufanemu usługodawcy usprawni proces transportu i przepływu towarów. Pomaga to firmom skoncentrować się na ich podstawowej działalności biznesowej i tym samym ułatwić szybszy rozwój oraz lepsze wyniki biznesowe. Daje też możliwość przeznaczenia większej ilości czasu pracowników na bardziej istotne zadania.

Ograniczona odpowiedzialność

Dostawcy usług logistycznych pomagają ograniczać ryzyko finansowe związane z magazynami, systemami inwentaryzacyjnymi i procesami wysyłkowymi. Co więcej, mają personel back-office do pracy z fakturowaniem, procesami transportowymi itp. Przedsiębiorstwa 3PL są często odpowiedzialne za dokładną i bezpieczną dostawę, dzięki czemu na usługobiorcy spoczywa mniejsza odpowiedzialność za procesy logistyczne

Dostęp do nowoczesnych technologii

Dzisiejsi dostawcy usług logistycznych zapewniają dostęp do najnowszych, które pomagają w zapewnieniu, że każda dostawa będzie śledzona i bezpieczna w trakcie transportu. Umożliwiają też tworzenie aktualizacji stanów magazynowych w czasie rzeczywistym, dostęp do nich przez urządzenie mobilne, regularne aktualizacje powierzchni magazynowej itp.

About Author

Agnieszka