Bez wątpienia za największe zużycie wody w większości krajów świata odpowiada szeroko rozumiany przemysł. Wysokie zapotrzebowanie na cenny surowiec niesie ze sobą zwłaszcza produkcja spożywcza i zakłady chemiczne. Duże zużycie wody można zaobserwować również w przemyśle elektromaszynowym czy celulozowo-papierniczym. To również podstawowy surowiec naturalny używany do produkcji energii elektrycznej oraz cieplnej. Nowoczesny i ekologiczny przemysł zmierza do zmniejszenia zużycia wody oraz przemyślanego gospodarowania jej zasobami. Również międzynarodowe regulacje prawne coraz bardziej wymuszają konkretne rozwiązania w tym zakresie. Pozytywnym trendem są działania służące wykorzystaniu opadów.

Woda to drogi surowiec, a jej wartość i znaczenie będzie wzrastać wraz z malejącymi zasobami. Pewnych trendów nie uda się już odwrócić. Dlatego oszczędzanie wody w procesach produkcyjnych oraz jej ponowne wykorzystanie w gospodarce obiegu zamkniętego jest niezwykle ważne z punktu widzenia środowiska naturalnego. Niesie też za sobą istotne korzyści finansowe, zwiększając wydajność danego zakładu. Aby odpowiednio gospodarować zasobami wody, konieczny jest jednak profesjonalny i dobrze zaprojektowany system odwodnienia. Dzięki temu cenny surowiec może zostać oczyszczony z pomocą procesów mechanicznych, chemicznych czy biologicznych. A potem woda znów ma zastosowanie w działalności produkcyjnej.odwodnienie liniowe z kratką w przestrzeni przemysłowej lub magazynowej

System odwodnienia – wpusty podłogowe

Odprowadzanie wód ze spływów powierzchniowych, oczyszczanie, retencjonowanie – to niezwykle istotne działania z punktu widzenia nowoczesnej infrastruktury przemysłowej. Nie są one jednak możliwe bez systemu odwodnienia. Jego prawidłowa praca wpływa na niezawodność i efektywność zakładu przemysłowego. Ze względu na wymogi sanitarne, odwodnienia są dziś niezbędnym wyposażeniem w branży produkcyjnej. Odprowadzenie zanieczyszczeń płynnych ma w założeniu podnosić jakość wytwarzanego asortymentu, a jednocześnie komfort pracy personelu. Co istotne, instalacje takie montuje się zarówno wewnątrz hal produkcyjnych, jak i poza budynkami. Odwodnienia, aby działać skutecznie, potrzebują też spadku powierzchni. Za średnią wartość przyjmuje się tu ok. 2%.

Najczęstszym i najprostszym stosowanym rozwiązaniem w celu odwodnienia w zakładach przemysłowych są wpusty podłogowe, występujące również jako odpływy rynnowe (mają większą przepustowość) czy wanny wychwytowe. Te ostatnie służą przede wszystkim do składowania substancji żrących i łatwopalnych. Materiał wykonania to zazwyczaj stal nierdzewna – jest trwała i łatwo utrzymać ją w czystości. Czasem stosuje się też wkład przeciwpożarowy i przeciwdymowy. Inne wykorzystywane materiały to tworzywa sztuczne i kompozytowe. Ważne, aby wpusty były odporne na uszkodzenia mechaniczne, korozję, wysoką temperaturę i silne środki chemiczne. Nasady i kratki, wyłapujące większe zanieczyszczenia, powinny być antypoślizgowe.

Przepompownia wody deszczowej

Interesującym rozwiązaniem dla przemysłu jest odprowadzanie ścieków z wykorzystaniem wody deszczowej. Takie przepompownie stosuje się na zewnątrz hali produkcyjnej – mogą być umieszczone w ziemi lub wolnostojące. Są w stanie pompować duże ilości ścieków, więc podłącza się je zwykle pod instalacje sanitarne w zakładach przemysłowych. Kiedy nadmiar cieczy w zbiorniku nie jest odprowadzany grawitacyjnie przez przelew awaryjny lub należy go odprowadzić na większą odległość, z pomocą przychodzi właśnie przepompownia wody. Dopływająca z zewnętrznego środowiska deszczówka powinna być jednak wcześniej odpowiednio przefiltrowana.

Tryb pracy urządzenia jest nieregularny i uzależniony od opadów. Dlatego właśnie dobór przepompowni wody dopasowanej do konkretnego systemu to niezwykle ważna kwestia. Należy wziąć pod uwagę pojemność użytkową zbiornika, średnicę włazu oraz powierzchnię zbierania. Zastosowane pompy nie powinny być zbyt mocne, aby nie zwiększać zużycia energii elektrycznej. Jednocześnie muszą poradzić sobie przy coraz częściej występujących zwiększonych opadach, więc nie mogą być też za słabe. W nowoczesnych zakładach używane są systemy wyposażone w automatykę diagnostyczną. Tego typu instalacje nie wymagają dużego zaangażowania ze strony ludzi.specjaliści w kaskach i uniformach roboczych montujący wodną instalację rurową

Separator zanieczyszczeń – skuteczna sedymentacja

Aby zwiększyć skuteczność systemu, przepompownie można połączyć z wirówką talerzową. To inne i zamiennie stosowane określenie na separator zanieczyszczeń. Wykorzystując zasadę sedymentacji, a więc siłę grawitacji i siłę odśrodkową, są one w stanie precyzyjnie oddzielić oraz oczyścić ciecz. Separatory zanieczyszczeń stosuje się do trzech różniących się od siebie procesów separacji. Pierwszy z nich to koncentracja cieczy. Druga opcja to jej oczyszczanie – oddzielanie od drobnych cząsteczek stałych – separatory są tu klaryfikatorem. Natomiast w trzecim przypadku, kiedy służą do rozdzielenia dwóch cieczy o różnej gęstości, przejmują rolę puryfikatora.

Technologia wirówek talerzowych znajduje zastosowanie w wielu branżach. Wymienić tu należy szczególnie przemysł naftowy, chemiczny, farmaceutyczny, tłuszczowy i olejarski, spożywczy, a także biotechnologiczny. Dlatego właśnie dobór odpowiedniego separatora powinien przebiegać w oparciu o specyfikę danej działalności produkcyjnej i rodzaj wytwarzanych przez nią ścieków. Urządzenia te zazwyczaj funkcjonują w oparciu o napęd pasowy – w zależności od wielkości klinowy lub płaski. Bardzo ważne jest wyposażenie w awaryjne zamknięcia, które zapobiegają wypłynięciu zanieczyszczonych cieczy do kanalizacji.

About Author

Agnieszka