Technologie zdalnego zarządzania systemami coraz śmielej wchodzą na rynki. Są wykorzystywane w różnych branżach, a dzięki rosnącej popularności koncepcji Przemysłu 4.0. dynamicznie rozwijają się szczególnie w sektorze industrialnym. To w nim niezbędny jest stały i szczególnie uważny nadzór nad maszynami, dlatego zaczęto wdrażać rozwiązania ułatwiające automatyzację tych procesów. Popularnym narzędziem są obecnie czujniki bezprzewodowe znajdujące zastosowanie w aplikacjach sterowania w czasie rzeczywistym. Do powiązania ich z mechanizmami monitoringu w przemyśle najczęściej używa się dwóch standardów: WirelessHART Grupy Field-Comm oraz ISA 100. Aktualnie służą głównie do diagnozowania problemów z działaniem urządzeń, jednak ich możliwości w niedalekiej przyszłości będą znacznie szersze.

Zasilanie czujników dzięki piezoelektryce

Piezoelektryki wykorzystują zjawisko piezoelektryczne, w którym pod wpływem naprężeń mechanicznych na powierzchni pojawiają się ładunki elektryczne. Należą do nich m.in. kwarc czy berlinit. Elementy piezoelektryczne nie są zbyt często stosowane z uwagi na skomplikowaną aplikację i wysokie koszty przetwornika. Przydają się jednak w sektorze przemysłowym, gdzie używa się ich do zasilania czujników energią pozyskiwaną z drgań maszyn i stanowią tam część hybrydowego układu.

Energy harvesting – zamiana ciepła w energię

Kolejnym sposobem pozyskiwania energii z alternatywnych źródeł stosowanym w przemyśle są generatory termiczne. Produkują ją one wykorzystując różnicę temperatur między źródłami ciepła w fabryce i otaczającym je powietrzem. Tymi źródłami mogą być pompy, kompresory czy inne maszyny przemysłowe. W przypadku przerwy w dostawach ciepła generator rozpoczyna pracę na zasilaniu pochodzącym z baterii. Cechuje go ogromna wydajność i trwałość – przykładowo, wykorzystując różnicę 40°C, jest w stanie zapewnić funkcjonowanie czujnika o częstotliwości odświeżania 1/s przez nawet 10 lat bez użycia zasilania bateryjnego.osoba monitorująca zebrane bezprzewodowo dane

Bezprzewodowe pozyskiwanie danych

Aby wykorzystać czujniki do zbierania danych, niezbędne jest stworzenie systemu bezprzewodowego obejmującego dodatkowo punkty dostępowe oraz sieć kratową połączoną z systemem sterowania. Praca sensorów przebiega z częstotliwością odświeżania od 1 do 2 sekund, co jest optymalnym czasem dla większości aplikacji, aby najistotniejsze dane szybko napłynęły do systemu. W tym procesie niezbędne są funkcje dopasowania sygnału, obejmujące wzbudzenie czujnika, wzmocnienie sygnału, filtrowanie aliasu, filtry dolno- i górnoprzepustowe, linearyzację oraz izolację. W ten sposób impulsy można przekształcić w formę cyfrową i dalej przetwarzać je w układzie danych. Inteligentne czujniki są wyposażone również w zaawansowane mikroprocesory i mikrokontrolery nazywane SoC, które pozwalają na obsługę funkcji komunikacyjnej, samokalibrację czy zdalną aktualizację. Mały nakład mocy pozwala również na przetwarzanie sygnału bliżej czujnika, co daje możliwość rozproszenia mocy obliczeniowej i zwiększenia jej wydajności w porównaniu do starszych rozwiązań. Dodatkowo dzięki elastycznym układom i trwałym obudowom sensory zapewniają sprawną i bezawaryjną pracę.

Warto też wspomnieć o ewolucji samych układów gromadzenia danych – wcześniej opierały się na skomplikowanych narzędziach programowych i nadrzędnych oprogramowaniach, a aktualnie wykorzystywane moduły wejścia/wyjścia gwarantują interfejs dla 1-32 czujników i obsługują opcję zdalnego przetwarzania sygnałów, które można lokalnie monitorować. Kluczowe znaczenie dla szybkości i wydajności procesu mają dodatkowe elementy układu SoC, takie jak szybkie procesory czy pamięć lokalna – to one są odpowiedzialne za pełnienie funkcji kontrolnych np. algorytmy regulatora PID. Opcje gromadzenia danych stały się autonomiczne, a kontrola może być przeprowadzona z poziomu standardowej przeglądarki internetowej w każdym miejscu na świecie. Inteligentne czujniki zapewniają więc komfort obsługi dla użytkownika oraz rozwiązują problemy występujące w ich analogowych odpowiednikach.

Zalety stosowania bezprzewodowego sprzętu w przemyśle

Kluczowym czynnikiem przemawiającym za wykorzystaniem bezprzewodowej technologii w przemyśle są jej niskie koszty. Szacuje się, że podłączenie czujników przewodowych może kosztować nawet do 30% więcej. Ponadto instalacja urządzeń bezkablowych jest znacznie łatwiejsza, a wersje zasilane na baterie mogą być montowane niemal wszędzie – na platformach wiertniczych, w terminalach naftowych czy rurociągach. Pozwala również na obserwację urządzeń, w których założenie czujników przewodowych byłoby zbyt drogie lub nierealne ze względu na lokalizację. Biorąc pod uwagę te właściwości, fabryki mogą wiele zyskać na korzystaniu z bezprzewodowej technologii sensorów – dzięki nim możliwe jest oszczędzenie energii, poprawa wydajności i optymalizacja procesów.

Niezwykle cenna jest również szansa wykrycia usterki, zanim spowoduje większe straty. Dzięki ciągłym udoskonaleniom i testowaniu czujników bezprzewodowych do użytku przy szybkich procesach, urządzenia te mają predyspozycje do zostania narzędziem w aplikacjach sterowania w czasie rzeczywistym. Nowatorskie technologie i komunikacja cyfrowa czynią procesy produkcyjne coraz sprawniejszymi i zautomatyzowanymi. Wszystko wskazuje na to, że idea inteligentnych fabryk nie jest już odległą przyszłością, a jedynie kwestią kilku lat.

About Author

Agnieszka