Monitorowanie produkcji jest bardzo ważne na każdym jej etapie. W ten sposób można zachować jakość i powtarzalność wytwarzanych produktów. Za sprawą nowoczesnych systemów informatycznych możliwe stało się odpowiednio szybkie skorygowanie ewentualnych błędów bez względu na fazę fabrykacji. Zaczęło to znacznie poprawiać efektywność pracy, a, co więcej, właściciele firm produkcyjnych mogą uniknąć dodatkowych kosztów z tytułu błędów, reklamacji i zastojów. Ten aspekt przekłada się na renomę wśród klientów, ponieważ ci chętniej wyrażą dobre zdanie o produkcie, który spełnił ich wymagania jakościowe. Jako że maszyny i programy coraz częściej wspomagają człowieka na różnych płaszczyznach produkcji, przebieg pracy urządzeń musi być na bieżąco kontrolowany.

Każda firma ma swoje standardy produkcyjne, a nad ich przestrzeganiem czuwają kontrolerzy jakości, jednak tę rolę stopniowo przejmują maszyny, ponieważ działają efektywniej od człowieka. Automatyzowanie fabrykacji odbywa się na wielu jej płaszczyznach, jednak dzięki takiej kontroli realne będzie wczesne wykrycie niezgodności i wyeliminowanie ich, nim te pociągną za sobą dodatkowe koszty. Warto wspomnieć, że tego typu systemy posiadają o wiele więcej wbudowanych narzędzi, za sprawą których usprawnione może zostać funkcjonowanie takich zakładów. Portale informacyjne mają charakter skalowany, czyli taki, który może zostać dowolnie rozbudowany, natomiast informacje wydawane i gromadzone są na bieżąco, dzięki czemu wgląd w ich treść jest dostępny przez nieograniczony czas. To znacznie pożyteczniejsze niż prowadzenie archiwum w formie teczek i papierów.system monitorowania produkcji zautomatyzowanej

Dlaczego warto monitorować systemy produkcji?

Systemy monitorowania ingerują nie tylko w produkcję, ale i logistykę, analitykę biznesową czy nawet finanse. Bardzo ważne będzie zatem odpowiednie przygotowanie aplikacji, aby one same także nie popełniły żadnych błędów. Do ich głównych zadań należy obliczenie wszelkich wskaźników ekonomicznych na podstawie statystyk produkcji. Te analizowane są na podstawie planów, kosztów i norm. Zalet płynących z regularnego sprawdzania postępów fabryki jest wiele, za sprawą czego coraz bardziej rośnie popularność takich narzędzi. Dzięki nim łatwo kontrolować produkcję na bieżąco, a to pozwala szybko zareagować i wyeliminować niezgodności. Ponadto użytkownik ma dostęp do graficznego podglądu stanu produkcji, a także możliwość rozliczenia fabrykacji w trybie ilościowym. Systemy monitorowania pozwalają również przeanalizować czas pracy oraz przyczyny awarii maszyn, dzięki czemu łatwiej i szybciej będzie im zaradzić.

Istnieje możliwość wprowadzania zmian w systemie za pomocą specjalnych paneli operatorów, które są rozmieszczone w kilku punktach na hali produkcyjnej. W ten sposób dostęp stanie się łatwy, gdyż panel zawsze będzie blisko, co zwiększy szybkość i sprawność działania niezależnie od miejsca. Wszystkie te cechy mają wpływ na poprawę efektywności produkcji, co liczy się w każdej gałęzi przemysłu bez względu na wielkość fabryki. Zmniejszone zostanie zużycie chociażby materiałów potrzebnych do wykonania produktu od nowa w razie wady powstałej na etapie produkcji, co z kolei pozwoli na zminimalizowanie kosztów. Jednak dotyczy to także wyeksploatowania maszyn, ponieważ dzięki zwiększonej wydajności istnieje sposobność wytworzenia większej liczby produktów w krótszym czasie. Pociąga to za sobą kolejny atut w postaci szybszego wprowadzenia towaru na rynek, a także zadowolenia klientów.osoby siedzące obok urządzeń monitorujących produkcję

Funkcjonowanie systemu monitorowania produkcji

Dzięki możliwości rejestrowania wszelkich działań maszyn zajmujących się produkcją dużo łatwiej nadzorować i analizować te procesy. Dodatkowa dokumentacja prowadzona przez pracowników pozwala na większą i efektywniejszą kontrolę nad stanem maszyn i etapami produkcji. Przekładają się na to także urządzenia pomiarowe – są niezbędnym wyposażeniem każdej fabryki, ponieważ dzięki nim można realnie ocenić stan konkretnych maszyn lub ogólny przebieg pracy. Jedną z ich funkcji jest także pomiar czasu i wydajności pracowników, dzięki czemu łatwiej zoptymalizować jakość pracy i tym samym polepszyć produktywność całej fabrykacji. Zebrane dane stają się głównym źródłem tworzenia analiz i raportów, które są niezbędne do efektywnego działania firmy. Wykonywanie kontroli za pomocą odpowiednich systemów będzie przebiegało o wiele precyzyjniej i sprawniej, niż gdyby miały się tym zająć uprawnione do tego osoby.

Systemy monitorujące pozwalają na błyskawiczną reakcję w razie awarii lub jakichkolwiek błędów, co z pewnością byłoby znacznie opóźnione, gdyby nie automatyzacja nowoczesnych przedsiębiorstw. Co więcej, informacje prezentowane są za pomocą grafik, umożliwiających łatwe i szybkie wprowadzanie zmian, a także natychmiastowe obliczenie kosztów, na które narażona może być firma z racji opóźnień, zakłóceń lub awarii którejś z maszyn. Warto wspomnieć, że system monitorowania produkcji zapewnia wiele funkcji gwarantujących ochronę danych – ma dostęp do relacyjnych baz danych i źródeł OPC (standard interoperacyjności służący do bezpiecznej wymiany danych) oraz tworzą wyrażenia SQL (strukturalny oraz deklaratywny język zapytań). Zatem decydując się na wprowadzenie nowoczesności tego typu do swojej firmy, nie trzeba się martwić o kwestie bezpieczeństwa.

About Author

Agnieszka