Dzisiejsze roboty przemysłowe pracują w wielu gałęziach przemysłu, od tych związanych z produkcją półprzewodników i samochodów po przetwarzanie tworzyw sztucznych i kucie metali. Praktycznie każda powtarzalna operacja to świetna praca dla robota, szczególnie jeśli jest niebezpieczna lub trudna dla ludzi. Łącząc tradycyjne metody produkcji z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, kierownicy fabryk i właściciele firm mogą znacząco zwiększyć jej tempo i swoje zyski. Roboty zmieniły wytwórczość na wiele sposobów. Wpływ zautomatyzowanej produkcji rozprzestrzenia się, poprawiając produktywność i tym samym zapewniając sukces firmom z wielu sektorów. Zdjęcie z pracowników konieczności wykonywania zadań, które z łatwością mogą być realizowane przez roboty, prowadzi do efektywnego spożytkowania ich energii, pomysłów, wiedzy oraz doświadczenia w ramach wyższych ról organizacyjnych. Prawidłowo wdrożona robotyka niewątpliwie przyczynia się więc do usprawnienia działalności biznesowej.

Zastosowania robotów w produkcji

Roboty przemysłowe znalazły nisze w obszarach wymagających precyzji i powtarzalności. Pełnią coraz większą rolę w obsłudze logistycznej i magazynowej. Oto kilka najczęstszych miejsc, w których wykonują swoje zadania w procesie produkcyjnym.operatorzy na linii produkcyjnej obsługiwanej przez robotyczne ramiona

Spawanie

Łączenie elementów metalowych z zastosowaniem ciepła i ciśnienia jest procedurą niebezpieczną, wymagającą precyzji. Najmniejszy błąd popełniony przez spawacza może skutkować poważnymi obrażeniami, zepsuciem elementu metalowego i zakłóceniem procesu produkcyjnego. Z tych powodów roboty stają się popularnym wyborem do prac spawalniczych. W zależności od złożoności projektu prace mogą być wykonywane w całości przez maszyny lub przy pomocy przeszkolonych operatorów.

Linia montażowa

Konieczność montażu części na liniach produkcyjnych to długa, powtarzalna praca, którą można łatwo przerwać z powodu pomyłek w sprawdzaniu, wynikających ze znudzenia i wielu innych czynników będących poza kontrolą. Zastępując manualny system robotem, zwiększa się efektywność procesu i jednocześnie ogranicza możliwość wystąpienia błędu. To również usprawnia rolę człowieka w procesie montażu, bo umożliwia skupienie się na jakości, a nie na ilości i odsuwa go od najbardziej niebezpiecznej części procesu.

Dyspensowanie produktu

W przypadku procesów wymagających naniesienia kleju, farby lub sprayu na powierzchnię, roboty dozujące są umieszczane w strategicznym punkcie w pobliżu ścieżki produktu. To kolejny przykład powtarzalnej pracy, z którą lepiej poradzi sobie maszyna niż człowiek ze względu na dokładność automatyki.

Przetwarzanie

Niektóre produkty przed wprowadzeniem na rynek muszą zostać poddane specyficznemu rodzajowi obróbki, takiemu jak rzeźbienie, polerowanie lub piłowanie. Ta praca jest wykonywana przez roboty o różnym stopniu autonomii, w zależności od złożoności zadania i ich możliwości.zrobotyzowana linia produkcyjna

Zalety i wady robotów w produkcji

Kwestia wykorzystania robotów w procesach produkcyjnych zasługuje na uwagę ze względu na niezaprzeczalne korzyści, jakie te maszyny przynoszą w miejscu pracy — jak również uzasadnione obawy. Oto kilka pozytywnych aspektów wynikających z wykorzystania robotów w produkcji:

 • wyższy zwrot z inwestycji (ROI),
 • większa niezawodność,
 • precyzja i obiektywizm przy wykonywaniu szczegółowych zadań,
 • jednakowa wydajność niezależnie od stanu fizycznego czy warunków pracy,
 • bezproblemowe wykonywanie powtarzalnych i niebezpiecznych zadań,
 • brak konieczności przerw w pracy.

Niektóre z największych obaw kierowników produkcji i pracowników dotyczące robotów przemysłowych obejmują:

 • zwiększone zagrożenie bezpieczeństwa ze strony pracowników pracujących w pobliżu dużych robotów,
 • zwiększone koszty eksploatacji, konserwacji i energii,
 • utrata pracy spowodowana redukcją niektórych stanowisk,
 • ograniczone możliwości wykonywania zadań podobnych do ludzkich,
 • wysokie koszty wstępnego wdrożenia robotyki,
 • wykorzystanie większej ilości czasu i zasobów do szkolenia ludzi w zakresie pracy z robotami.

Przyszłość robotyki w przemyśle

Badanie przeprowadzone przez firmę badawczą Vanson Bourne wykazało, że 23% nieplanowanych przestojów w sektorze produkcyjnym ma miejsce z powodu błędu ludzkiego. Ta wartość jest szczególnie znacząca w porównaniu z 9% przestojów w innych branżach. Produkcja odnosi największe straty z tytułu błędów ludzkich – oczywistym jest fakt, że jedno takie zdarzenie może spowolnić lub zatrzymać całą linię montażową. To tylko jeden z powodów, dla których przyszłość robotyki w produkcji rysuje się w jasnych barwach. W tym sektorze przewidywane zapotrzebowanie na zaawansowaną robotykę wzrosło do ok. 3,7 miliarda dolarów do 2021 roku. Sektor produkcyjny musi nadal inwestować w nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja (AI), przetwarzanie w chmurze i rozwiązania robotyczne, umieszczając technologiczną zmianę w bijącym sercu strategii wzrostu. Zapewni to jednocześnie więcej czasu dla pracowników na skupienie się na innowacjach i kreatywności.

About Author

Agnieszka