Od kilku lat widoczny jest znaczący rozwój przemysłu w naszym kraju. W głównej mierze ma to związek z wejściem do Polski koncepcji Przemysłu 4.0. oraz związanej z nim automatyzacji i robotyzacji. Zmienia się tym samym sposób działania i organizacji fabryk, wdrażane są nowoczesne systemy zarządzania produkcją i znacząco zmniejsza się czas oraz koszt wykonywanych zadań. Modernizacje w branży przemysłowej przyczyniają się więc do ogólnego zwiększenia wydajności zakładów i lepszego wykorzystania ich potencjału, ale zyskują na tym także pracownicy. Automatyzacja procesów pozwala ograniczyć ryzyko wypadków i awarii sprzętu, a więc poprawia bezpieczeństwo zatrudnionych osób. Istnieje wiele sposobów, aby odpowiednio przygotować miejsce pracy i rozpoznawać potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Na czym polega proces automatyzacji produkcji?

Głównym celem automatyzacji produkcji jest zwiększenie wydajności procesów poprzez wdrożenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Polegają one w dużej mierze na przekazaniu powtarzalnych, monotonnych, a także precyzyjnych czynności maszynom i urządzeniom, dzięki czemu pracownicy będą mogli zostać oddelegowani do wykonywania istotniejszych zadań logistyczno-umysłowych. Ponadto pozwoli to wyeliminować błąd ludzki i ograniczyć przestoje w produkcji. Robotyzacja i wdrożenie elementów Przemysłu 4.0. to obecnie niezbędne czynniki potrzebne do poprawy efektywności i jakości procesów produkcyjnych. Należy podkreślić, że automatyzacja obejmuje również szybką diagnostykę usterek pozwalającą na uniknięcie kosztowych, długotrwałych przestojów.kontrolowanie automatycznej linii produkcyjnej za pomocą aplikacji

Zabezpieczenia przed wypadkami w branży przemysłowej

Najczęstszym powodem wypadków w fabrykach jest czynnik ludzki. Niewłaściwe zachowania czy błędy pracowników mogą być ograniczane na różne sposoby. Kluczowym aspektem dla bezpieczeństwa pracy w zakładach jest konserwacja urządzeń, czyli dbanie o właściwie instalacje, regularne przeglądy, pomiary oraz natychmiastowe naprawy. Niezbędne jest również zapewnienie pracownikom odpowiedniego stroju oraz obuwia, a także innych akcesoriów ochronnych w zależności od charakteru pracy, np. okularów czy słuchawek ochronnych. Istnieje również wiele rozwiązań z zakresu automatyzacji procesów produkcyjnych, takich jak:

  • implementacja urządzeń kontrolujących parametry pracy maszyn, np. ciśnienie i prędkość obrotową,
  • zastosowanie osłon ruchomych i stałych w celu odgrodzenia stref niebezpiecznych,
  • zamontowanie czujników elektromagnetycznych monitorujących położenie osłon na liniach produkcyjnych,
  • zainstalowanie barier optycznych dezaktywujących urządzenia w momencie nieplanowanego wejścia lub innego niedozwolonego ruchu pracownika zagrażającego zdrowiu,
  • wdrożenie systemów wizyjnych monitorujących obszar pracy robota i wykrywających poziom temperatury bądź nacisku,
  • aplikacja mat bezpieczeństwa wykrywających ruch i powodujących zatrzymanie maszyny na obszarach objętych ryzykiem urazu spowodowanego przez duże i ostre przedmioty,
  • wykorzystanie wiązek laserowych kontrolujących wejście do strefy niebezpiecznej,
  • wyposażenie wszystkich systemów w mechaniczne wyłączniki awaryjne umożliwiające odłączenie zasilania w części lub całości.osoby monitorujące pracę automatycznej linii produkcyjnej

Zalety wdrożenia automatyzacji i robotyzacji w przemyśle

Proces automatyzacji, robotyzacji i innych usprawnień obejmujących wdrożenie nowych technologii wymaga inwestycji, czasu i szkoleń personelu. Warto zaplanować strategię podejmowanych w tym celu działań, biorąc pod uwagę aktualne potrzeby danej firmy. Innowacje z zakresu Przemysłu 4.0. mogą przynieść zakładowi wiele korzyści. Pierwszą z nich jest zapewnienie stabilnej realizacji zadań. Maszyny dają możliwość uzyskania miarowej wydajności i ograniczenia pomyłek dzięki zaprogramowanej, jednostajnej pracy. Można z łatwością przewidzieć wynik ich pracy. Ponadto technizacja procesów pozwala na poprawę warunków pracy i zwiększa zadowolenie pracowników. Roboty i nowoczesne urządzenia nie mają ich zastąpić, lecz weprzeć, aby mogli realizować ciekawsze, mniej męczące i czasochłonne zadania – w dodatku precyzyjniej i szybciej, co korzystnie wpływa też na aspekty biznesowe. Mechanizacja i komputeryzacja zakładów nie musi być zagrożeniem dla człowieka – wręcz przeciwnie, dąży się do integracji działania ludzi i maszyn w trakcie procesu produkcyjnego. Taka synergia zapewni najlepsze efekty.

Podsumowanie

Stale ulepszany poziom automatyzacji i rosnąca liczba zaawansowanych rozwiązań technologicznych w przemyśle sprawia, że ograniczony zostaje wkład pracy ludzkiej w działanie maszyn. Ma to pozytywny wpływ na bezpieczeństwo zatrudnianych pracowników, bo ogranicza liczbę wypadków i poprawia wydajność produkcji dzięki zredukowaniu liczby kosztownych przestojów. Nowoczesne usprawnienia technologiczne, regularna konserwacja, środki ochrony indywidualnej oraz sprawna organizacja pracy zakładu sprawia, że możliwe jest przewidzenie usterek, zmniejszenie kosztów napraw i przeciwdziałanie awariom oraz urazom. Nie należy jednak zapominać również o zwiększaniu świadomości pracowników na temat zasad bezpieczeństwa i obsługi sprzętu.

About Author

Agnieszka