Digitalizacja procesów zarządzania pracą oraz produktem stanowi klucz do oszczędzania zarówno czasu, jak i zasobów — pozwala na zwiększenie konkurencyjności oraz stabilniejsze funkcjonowanie firmy. Chmury obliczeniowe, czyli tzw. Cloud Computing to nowoczesna technologia, która pozwala na znaczne zoptymalizowanie wielu działań w każdym przedsiębiorstwie. 

Jak postrzegana jest cyfryzacja działalności?

Wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań pozwala na znaczne usprawnienie i zwiększenie skuteczności funkcjonowania przedsiębiorstwa, w szczególności efektywności współpracy z kontrahentami. Postrzeganie nowoczesnych metod informacyjno-komunikacyjnych zmienia się każdego roku. Połowa respondentów badania przeprowadzonego w 2018 roku wykazywało, że chmury obliczeniowe mają bardzo duży wpływ na przyśpieszenie działań realizowanych w przedsiębiorstwie.

Przedstawiane rozwiązanie to ekonomiczna i ekologiczna metoda zarządzanie przedsiębiorstwem — w tym procesami mającymi miejsce w trakcie pracy. Co więcej, opisywane narzędzie pozwala na bezpieczne przechowywanie danych, które następnie można swobodnie wykorzystywać w celach ustalonych przez firmę.postać korzystająca z chmury obliczeniowej

Cloud Computing — korzyści wynikające ze stosowania systemu

Wykorzystywanie nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych powinno być w interesie każdego przedsiębiorstwa, które poszukuje sposobu pozwalającego na znaczne zoptymalizowanie procesów mających miejsce na stanowisku pracy oraz poza nim. Transformacja cyfrowa to proces, który nie zakłada wyłącznie przyśpieszenia działań, to także świetne narzędzie do zarządzania cyklem życia produktu.

Pierwszym widocznym efektem prawidłowo przeprowadzonej cyfryzacji powinno być zauważalne obniżenie kosztów prowadzenia przedsiębiorstwa. Warto nadmienić, że takie rozwiązanie dodatkowo umożliwia sprawniejsze zdobywanie nowych rynków. Właściciele sklepów internetowych z pewnością docenią sposób, w jaki przedstawiony system zarządza sprzedażą — dodatkowo umożliwia sprawne wprowadzanie nowych produktów.

Przedsiębiorcy, których aktualne działania opierają się o wykorzystywaną chmurę obliczeniową, twierdzą, że jedną z kluczowych korzyści jest usprawnienie pracy zdalnej. Kolejnym argumentem przemawiającym za zastosowaniem takiego rozwiązania we własnej firmie jest zdecydowanie niższe zapotrzebowanie na specjalistów mających za zadanie manualną obsługę procesów. Badania przeprowadzone w 2018 roku wykazały, że opłacalność tego typu rozwiązania w głównej mierze opiera się na znacznym obniżeniu kosztów związanych z utrzymaniem oraz rozwojem infrastruktury informacyjno-komunikacyjnej oraz większej przewidywalności i stabilności kosztów powiązanych z obsługą chmury obliczeniowej.

Co wspólnego ma digitalizacja z ochroną środowiska?

Ochrona środowiska jest bardzo szerokim zagadnieniem, dotyczącym zarówno aktualnych działań mających na celu zabezpieczenie aktualnego stanu rzeczy, jak i przyszłych planów — digitalizacja jest jednym z nich. Przechowywanie danych w rozproszonych systemach jest nieekologiczne, a kierowanie jakichkolwiek kroków w celu lepszego zarządzania bywa bardzo problematyczne. Pobieranie informacji i komunikacja przy wykorzystaniu różnych systemów to dla przedsiębiorstwa bardzo trudne zadanie, zdecydowanie lepsze korzyści — w szczególności dla środowiska naturalnego — przynosi utworzony ekosystem informacyjny.postacie wykorzystujące technologię chmury na tle krajobrazu

Jak prezentują się działania zgodne z planetą?

Działania, o których mowa pozwalają nie tylko zoptymalizować koszty i zmniejszyć ilość emitowanych zanieczyszczeń, ale także znacznie zwiększyć świadomość społeczną na temat innowacyjnych metod agregacji danych mających mniej negatywny wpływ na naszą planetę. Wykorzystywanie takiego sposobu przetwarzania informacji we własnej działalności przynosi liczne korzyści, owo rozwiązanie pomaga wesprzeć zarówno procesy decyzyjne, jak i operacyjne. Stosowanie takich metod zarządzania danymi jest znakiem dla pozostałych osób, aby zdecydowały się na partycypację w złożonym procesie ochrony środowiska.

Przykładowa digitalizacja produkcji pozwala na całkowite odejście od tradycyjnie stosowanych rozwiązań. Cloud Computing to system pozwalający nie tylko na szybkie podejmowanie działań, to także znakomite narzędzie do przechowywania dużej ilości danych — dokumentów, projektów, korespondencji. Zastosowanie chmury obliczeniowej we własnej działalności umożliwia niemalże pełne zastąpienie zarówno procesów manualnych, jak i fizycznych. W przypadku digitalizacji produkcji istnieje jeszcze jeden ważny aspekt, który przemawia za tego typu metodą — cyfrowy bliźniak pozwalający na symulację maszyny. 

Witamy w przyszłości

Cyfryzacja jest interesującym zagadnieniem, którego obszerność nie pozwala zamieścić wszystkich informacji w jednym artykule — obejmuje wiele branż i procesów. W ostatnich latach tendencja dotycząca zainteresowania tego typu rozwiązaniami uległa znacznej poprawie — głównie za sprawą rzeczowych analiz i wyników przeprowadzanych badań. Jak wiadomo, celem digitalizacji jest zarówno poprawa relacji i sposobu komunikacji z klientami, jak i zwiększenie zysków. Chmura obliczeniowa jest niczym innym jak impulsem, który umożliwia w znaczny sposób przyspieszać operacje oraz obniżać koszty związane z pracą. 

Wdrożenie tego typu technologii do własnego przedsiębiorstwa zazwyczaj jest pierwszym krokiem do pełnej cyfryzacji. To technologia, dzięki której zarówno małe, jak i średnie przedsiębiorstwa mają możliwość korzystania z najnowszych rozwiązań informatycznych — ERP oraz CRM. Należy jednak pamiętać, że nie istnieje uniwersalny sposób digitalizacji pasujący do każdej działalności, proces wdrażania rozwiązania musi rozpocząć się od zapoznania się z potrzebami danego przedsiębiorstwa oraz oczekiwaniami.

About Author

Agnieszka